Vi er i utgangspunktet alle sengeliggende når vi våkner om morgenen, uten derfor å være ute av stand til å møte dagens dont

Kommunalt sykefravær

Skrevet av Oddmund Storaker
18.06.2020 12:00

Kommunale virksomheter, også institusjoner, kan nå bli foreslått konkurranseutsatt. De enhetene med de største utfordringene med å kontrollere kostnadene sine vil bli vurdert først.

Jeg leser i Narvik-avisen Fremover om Narvik kommune som styrer mot et underskudd på 78 millioner kroner i inneværende år. Et skyhøyt sykefravær er hovedårsaken. Kommunale virksomheter, også institusjoner, kan nå bli foreslått konkurranseutsatt. De enhetene med de største utfordringene med å kontrollere kostnadene sine vil bli vurdert først. 

Dette er kortversjonen av situasjonen i Arbeiderpartistyrte nye Narvik kommune. Jeg vil anta at situasjonen mht kommunalt sykefravær heller ikke er tilfredsstillende i Meløy, med mindre det har skjedd store forbedringer den siste tiden.  Men, her synes det å være liten åpenhet. 

Når en prøver å få greie på tallene for Meløy, ved å gå inn på referat fra kommunestyremøter, får en bare fram et vedtak om at kommunestyret tar informasjon om HMS/Økonomi til orientering. 

At sykefraværet koster mange millioner er vel ingen hemmelighet. Å få bukt med sykefraværet vil bedre en stram kommuneøkonomi langt mer enn å spare på ”knapper og glansbilder”.

Kommunen har vel aldri vært innenfor sykefraværsmålet fra 2001, da avtalen om Inkluderende arbeidsliv først ble introdusert? Ny avtale fra desember 2018 fram til 2022, forutsetter forebyggende arbeidsmiljø og sykefraværsarbeid, slik at sykefraværet reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018. Det hadde i de minste vært interessant å få informasjon i forhold til dette i kommunestyrereferat.

Når kommunen konfronteres med høye sykefraværstall, synes en mest opptatt av å forklare hvorfor det må være slik, framfor å komme med løsninger for å komme problemet til livs. Det kan ikke være slik at det å jobbe i for eksempel omsorgssektoren, som utvilsomt er en tøff arbeidsplass, skal rettferdiggjøre et høyt sykefravær. Da må det være noe fundamentalt galt med enten bemanning, hjelpemidler, trivsel eller ledelse.

Jeg ser ingen grunn til at kommunalt ansatte skal ha mer enn dobbelt så stort sykefravær som privat ansatte. Et paradoks i denne corona-tiden. Det er ingen kommunalt eller statlig ansatte som blir permittert. Permittering rammer kun ansatte i privat sektor. Det er de som bærer byrden ved pandemien. Det må jo være et tankekors for ansatte med så sterkt permitteringsvern.

Til syvende og sist er det private sektor som sørger for inntektene til å drive samfunnsmaskineriet.

Oddmund Storaker

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.