Kommunedelplan Engenbreen ute på høring

Skrevet av Kommunal informasjon
02.05.2018 20:16 - OPPDATERT 02.05.2018 20:16

 

Forslaget ble lagt ut til høring 5. april i år.

Planutvalget vedtok den 5. april å legge et forslag til revidert kommunedelplan for Engenbreen ut på høring i perioden 10. april - 25. mai 2018.

Endringer i det reviderte planforslaget er beskrevet i saksframlegget nedenfor. Her finner du også informasjon om bakgrunnen for planarbeidet, medvirkning, vurdering av ulike problemstillinger i planprosessen m.m.

Alle innspill til planarbeidet finner du et stykke ned på denne siden (se 15. juli 2017).

Har  du synspunkter på forslaget til revidert kommunedelplan for Engenbreen? Send dine merknader og innspill til Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes eller til postm[email protected] innen 25. mai 2018

Kontaktperson: Trond Skoglund, tlf. 75 71 05 72.

Høringsdokumenter:

  1. Høringsbrev fra Meløy kommune, datert 6. april 2018 (pdf)
  2. Plankart (pdf-fil)
  3. Plankart (sosi-fil)
  4. Planbestemmelser (pdf)
  5. Planbeskrivelse (pdf)
  6. Risiko- og sårbarhetsanalyse (pdf)
  7. Konsekvensutredning (pdf)
  8. Notat om ny flytebrygge på Holand (pdf)
  9. Saksframlegg i planutvalgets sak 17/18 den 5. april 2018

 Du finner mer informasjon om tidligere dokumenter i prosessen, på kommunens nettsider; www.meloy.kommune.no

  1. Protokoll i planutvalgets sak 17/18 den 5. april 2018

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.