Meløy-ordfører Sigurd Stormo mener kraftskatteutvalgets forslag vil ramme Meløy hardt. Foto: Rune Meosli

Kraftkommunenes inntekter foreslås fjernet!

Meløy kommune kan tape 70 millioner i årlige inntekter.

Kraftskatteutvalgets innstilling skattlegging av vannkraftverk vil innebære dramatiske kutt i inntektene til kraftkommuner som Meløy kommune.  

Utvalget foreslår å øke statens egen skatt og å oppheve de kommunale ordningene. Lovbestemte ordninger som konsesjonskraft og konsesjonsavgift avvikles, samtidig som eiendomsskatten foreslås kraftig redusert ved at produksjonsutstyr, installasjoner og fallrettene skal ut av verdigrunnlaget for eiendomsskatt.

- Dette betyr en reduksjon i skatteinntekten for kommunene på mer enn 2/3, sier ordfører Sigurd Stormo i en pressemelding i dag.

Ekspertutvalget ble nedsatt etter krav fra kraftbransjen som har bedt om endringer av statens skattelegging. Behovet for endringer er begrunnet i at skatten har hindret fornuftige oppgraderinger av gamle vannkraftverk. Kommunene har støttet kraftbransjen i dette kravet.
- Nå foreslår ekspertutvalget heller at statens egne inntekter beholdes og økes, mens kommunenes inntekter blir fjernet.  

Retten til lokal beskatning har vært et viktig prinsipp i vårt samfunn, og vært avgjørende for at lokalsamfunn og innbyggere har vært positive til store viktige kraftutbygginger. Kraftutbygginger har lagt grunnlaget for bygging av industri i Norge, og gjennom mer enn hundre år skapt store verdier for hele landet.  En utvikling hvor vi går bort fra ordningen med lokal beskatningsrett, vil bli en brems i utviklingen av Norge og jobben med å skape nye arbeidsplasser og industri.  

Omstillingsprogrammet i Meløy som ble opprettet etter REC nedleggelsen har vært på 100 millioner, og er et spleiselag mellom stat, fylkeskommune og Meløy kommune.
- Meløys totale andel på 25 millioner kommer fra kraftinntekter. Dette er et eksempel på hvordan disse inntektene kan brukes for å investere i nye grønne arbeidsplasser, og bidra til å styrke innsatsen i klimapolitikken.  Dagens forslag fra ekspertutvalget vil være en katastrofe for Meløy som industri og kraftkommune og tar ikke hensyn til hvor resursene skapes eller naturinngrepene er gjort, sier Stormo.

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.