Kulturmidler 2018

Av Bente Haldorsen
05.02.2018 07:00

GILDESKÅL: Snart er det tid for å søke om kulturmidler. Kanskje du er en av dem som kan få midler til det du brenner for.

Lag og foreninger i alle kategorier har anledning til å sikre seg midler fra kulturmiddelpotten.

De kan søkes om midler til utdanning, kurs, aktivitetstilskudd, etableringstilskudd, vedlikehold og drift av samfunnshus og idretts-og friluftaanlegg.

Nytt av året er at det må legges frem en vedtatt reisepolicy for forening/lag. Det er utarbeidet et forslag som kan brukes av lag og foreninger. Se forslaget her:

https://www.gildeskal.kommune.no/getfile.php/4045161.2129.pjwqtqwtjluakp/Forslag+til+reisepolicy.pdf

Søknadsfristen er satt til 15. april og fordelingen av midlene behandles av Levekårsutvalget i mai.

 

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.