LESERINNLEGG: Kvalitet i tjenestene er et valg

En større del av befolkningen blir eldre, og med det øker behovet for kommunale helse- og omsorgstjenester.


Trass i dette står nesten 30 prosent av elevene i helsearbeiderfaget uten lærekontrakt. Mange kommuner mangler en helhetlig plan for hvordan de skal skaffe nok kvalifisert arbeidskraft til å bemanne velferdstjenestene våre når behovet blir større. I 2023 var det flere søkere til videregående skole som hadde yrkesfag som førstevalg enn studieforberedende fag. Det er positivt, men det bør òg forplikte. De som fullfører helse- og oppvekstfag vil være sårt tiltrengt arbeidskraft for norske kommuner. Da er det helt nødvendig at kommunene tar ansvar og sikrer at de får nok kompetent arbeidskraft i fremtiden.

Fagforbundet mener at retten til læreplass må lovfestes Oppretting av flere læreplasser må følges opp med pålegg der offentlige og private virksomheter ikke selv følger opp. Det finnes praktiske utfordringer med ei generell lovfesting, men skal vi sikre den arbeidskraften vi kommer til å trenge i fremtiden, må arbeidsgiverne holdes ansvarlig. Offentlige virksomheter kjøper varer og tjenester for store summer hvert år, og må bruke innkjøpsmakten sin til å påvirke private virksomheter. Private som gjør en jobb for det offentlige skal ha lærlinger tilsatt, og dette må følges opp i langt større grad enn i dag. Det er en tendens til å snakke om lærlingplasser som noe som må opprettes for de unge si skyld. Dette er bare en del av bildet.

Fagforbundet er selvsagt opptatt av at nåværende og fremtidige medlemmer får gjøre ferdig utdanningen sin. Men like viktig er det at kvaliteten på de kommunale tjenestene er best mulig. For å oppnå dette trenger vi flere faglærte. Behovet vil bare øke i årene som kommer. I vår kom rapporten fra helsepersonellkommisjonen. Rapporten slår fast at det kommer til å bli stor mangel på helsepersonell i årene fremover. Da har vi ikke råd til at noen av de som ønsker å bli helsepersonell står uten læreplass. Vi må begynne å planlegge for fremtidige behov i dag. Det betyr å ta ansvar for at unge som velger et utdanningsløp der de kommer til å bli avgjørende arbeidskraft for kommunene, får mulighet til å fullføre fagbrevet. Fagforbundet oppfordrer medlemmene våre til å stemme på parti som tar yrkesfag og lærlinger på alvor, og som garanterer læreplass til de som vil ha det.

 

Nora Marie Iversen, Leder av ungdomsutvalget
Fagforbundet Nordland

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.