Nordland fylkeskommune kan tape millioner på de nye forslagene. Foto: Stig Bøe

Kystfylkene taper –⁠ vil ta nesten 200 millioner fra Nordland

Sist fredag la et ekspertutvalg fram til dels radikale forslag til ny fordeling av de fylkeskommunale inntektene på rundt 90 milliarder.


Kystfylkene kommer dårlig ut - forslaget innebærer at Nordland kan miste 193 millioner til å drifte ferger, hurtigbåter og skoler fra og med 2024.

–Dette forslaget er både nærings- og distriktsfiendtlig. Vi kan rett og slett ikke godta at vi skal omfordele penger fra Nordland til det sentrale Østlandet, sier en tydelig engasjert fylkesrådsleder i Nordland, Remi Solberg.

Verdiskapingsfylker flås
I forslaget fra ekspertene kommer Akershus, Oslo og Østfold fylkeskommuner svært godt ut. Næringslivsfylker som Rogaland, Nordland, Møre og Romsdal og Troms kommer langt dårligere ut.  

–Norges fremtid ligger langs kysten. Når vi ser at ekspertene vil fjerne utviklingsmuligheter for alle verdiskapingsfylkene langs kysten må vi rope varsko, fortsetter Solberg.

Ferge og hurtigbåter eller T-bane og bybane?
Den største endringen fra ekspertene er at kriteriet for buss, bane og båt er slått sammen til én kollektivnøkkel. Resultat er at fylker med ferger og hurtigbåter kommer dårlig ut i forhold til fylker som har mer T-bane og bybane.

–Det er naturligvis dyrt å drifte kollektivtrafikk på det sentrale Østlandet. Men jeg vil advare mot at Akershus og Oslo, som har mye T-bane og bybane, forfordeles fremfor fylker med mange fergesamband og hurtigbåtruter, sier fylkesrådets nestleder, Svein Øien Eggesvik.   

Mer fylkeveg enn distansen Bodø-Beirut
Et annet forslag fra ekspertene er å endre hvor mye penger som skal gå til fylkesvegene. Nordland har over 4000 kilometer fylkeveg. Det er altså lengre enn å kjøre fra Bodø til Beirut.

–Vi skal ikke gjøre dette til en konkurranse om å ha størst vedlikeholdsetterslep på fylkeveg, men flere ganger de siste årene er det fastslått at Nordland har et etterslep på over 9 milliarder kroner. Og det var før det siste års prisstigning, sier Eggesvik.

Rapport på høring
Rapporten fra ekspertutvalget er nå på høring frem til mars neste år.  

–Inntektene vi har til å utvikle Nordland og til å gi gode tjenester er helt avgjørende. Vi har rett og slett ikke en krone å gi bort. Fylkesrådet vil derfor legge frem en høringssak til fylkestinget i februar. Samtidig vil vi ha tett dialog med gruppelederne fra alle partiene på fylkestinget i denne saken, avslutter Remi Solberg.

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.