Kommunalsjef oppvekst Tarald Sæstad er mottaker for søknadsskjema om barnepass fra personer i samfunnskritiske funksjoner. Foto: arkiv Meløy scorer dårlig på resultater i skolen: Kommunalsjef for oppvekst, Tarald Sæstad er tydelig på at noe må gjøres. Foto: Hilde Kvammen.

Lager tilbud for tilsyn av barn

Skrevet av Astrid Berbusmel
13.03.2020 15:30 - OPPDATERT 14.03.2020 12:02

Skoler og barnehager i Meløy nå er stengt. Men mange foreldre som jobber i samfunnskritiske funksjoner, trenger likevel denne tjenesten.

Må opprettholde tjenester
Derfor vil Meløy kommune kunne tilby et omsorgstilbud for barnehagebarn og elever fra 1.-4. trinn dersom foreldrene jobber med kritiske samfunnsfunksjoner *. Formålet er å kunne opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og unngå at personer i risikogrupper blir brukt som barnevakt. Tilbudet er også rettet mot barn og elever med særlige omsorgsbehov. Dette skriver Meløy kommune på sine hjemmesider.

Behovsprøvd tilbud
Videre står det at «Kriteriene for å barnepass er at eneforeldre eller begge foresatte har samfunnskritiske jobber og oppgaver, og ikke kan organisere barnepass på andre måter. Vi ønsker at befolkningen så langt det er mulig forsøker å organisere barnepass utenfor våre offentlige institusjoner. Oppvekst vil vurdere alle søknader som kommer inn fortløpende og gi tilbakemelding om hvordan tilbudet blir organisert». Meløy kommune jobber nå med å få på plass en mer varig løsning for dem som skal ha et slikt tilbud.

Det ligger søknadsskjema på hjemmesiden som skal benyttes av de som trenger denne tjenesten i tida fremover.

 

* I henhold til Helsedirektoratet vil følgende funksjoner være samfunnskritiske:

Styring og kriseledelse
Forsvar
Lov og orden
Helse- og omsorg
Redningstjeneste
IKT sikkerhet i sivil sektor
Forsyningsvirksomhet, herunder dagligvare
Vann og avløp
Finansielle tjenester (ikke ordinære banktilsatte)
Kraftforsyning
Transport
Apotekene

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.