Marthe Barvik 2. Kandidat Meløy Senterparti

LESERINNLEGG: Barnehage med økt kvalitet og bedre vilkår for barn og ansatte

I løpet av de åtte årene vi hadde regjering med Høyre, Frp og Venstre økte foreldrebetalingen på barnehageplass med hele 825kr. Nå sies det fra høyresiden at betalingssatsene på barnehageplass er skyhøye, og det kombinert med en generell prisøkning på det meste i dagens samfunn blir det mye for mange barnefamilier.


Siden vi fikk regjeringsskifte i 2021 har den nye regjeringen allerede satt ned prisen på barnehageplass med 230 kr, samt at barnefamilier med tre barn i barnehagen får gratis barnehageplass for barn nummer tre fra 1. August i år. Dette med Senterpartiet i regjering.

Samtidig som vi har en regjering som hele tiden jobber for at barnefamilier skal måtte betale mindre for barnehageplassen til sine barn, vil Meløy Senterparti rette fokus på det vi ønsker å gjøre for å kunne gi de yngste barna i kommunen vår et så godt tilbud som mulig. Vi er opptatte av at barnehagetilbudet skal være preget av kvalitet og mener at Meløy kommune skal være en foregangskommune når det gjelder satsningen på de yngste i vår kommune.

Vi mener kvaliteten styrkes gjennom å øke grunnbemanningen i barnehagen. Slik bemanningen i barnehagen nå er, har barnehagene i Meløy bare full bemanning på avdelingene 3-3,5 timer i løpet av hele åpningstiden. Og dette er i den tiden da de aller minste barna sover, så man får sjeldent utnyttet den tiden med alle voksne til stede på avdelingen best mulig.

Gjennom flere år har blant annet en gruppe kalt foreldreopprøret hatt fokus på bemanning i barnehagen dette. Økt bemanning for å sikre barna et godt pedagogisk tilbud og trygt barnehagemiljø. Etter flere år med pandemi ser man nå at mange ansatte som jobber i barnehagen sliter og mange velger å søke seg bort fra barnehagen fordi det har blitt for krevende og de ansatte føler de ikke strekker til. Det er vanskelig å få tak i vikarer, og de ansatte sliter seg ut og mange ender opp sykemeldte. Dette går til syvende og sist ut over kvaliteten på det pedagogiske tilbudet og barna i barnehagen.

I blant annet Tønsberg kommune har de hatt et prøveprosjekt hvor de økte grunnbemanningen med to ekstra ansatte. Dette medførte til større arbeidsglede og mere tid til barna. De ansatte følte de fikk være tettere på og nærere barna, og det ble større mulighet for faglige møter og kompetanseutvikling. De ble heller ikke så sårbare ved sykdom. 

Stadig flere kommuner velger nå å øke bemanningen for å sikre barna et godt pedagogisk tilbud, ha fokus på tidlig innsats, sørge for stabilitet og gode arbeidsvilkår for de barnehageansatte. Tønsberg er ikke alene om å prøve ut dette. For å nevne noen andre er dette prøvd ut i både Trondheim, Stavanger, Lunner og Ørland kommune. Nå har vi et ønske om at Meløy skal følge etter.

Vi er godt kjent med at Meløy kommune har et høyt sykefravær i de fleste sektorene. Også i barnehagene. Samtidig står vi på terskelen for å bli en del av Robek om vi ikke lykkes med omstillingen vi er i gang med. For mange vil det høres rart ut å øke bemanningen i barnehagen, når man samtidig skal spare penger. Men erfaringer fra andre kommuner som har hatt økt bemanning viser at man i tillegg til å få høyere kvalitet på arbeidet som gjøres, vil dette også spare barnehagene for utgifter på vikarer ved sykdom og avvikling av ferie. Sykefraværet har også vist seg å gå ned i de barnehagene hvor de har økt bemanningen.

Flere ansatte er bra for barnas utvikling når det gjelder sosiale relasjoner, språk, leken og for kompetanseutviklingen til de ansatte. Det vil også sikre barn og foreldre den kvaliteten de forventer fra en barnehage. Dette vil være Bolyst. Det vil gi barnefamilier lyst til å flytte til den flotte kommunen vår. Meløy Senterparti vil derfor øke grunnbemanningen i barnehagene når vi kommer i posisjon etter høstens valg.

Marthe Barvik 2. Kandidat Meløy Senterparti

 

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.