LESERINNLEGG: En ordfører for hele kommunen

Vår ordførerkandidat er Siv Tove Hansen, en ordfører for HELE kommunen.


Ap/KrF går ganske hardt ut i sitt leserinnlegg og fremhever sine gode resultater som følge av eget politisk arbeid. Dette er for oss på felleslista en noe ensidig fremstilling av den jobben vi som samlet kommunestyre har gjort for Rødøy kommune.

Med det mener vi at det blir noe feil at «Inger Monsen med sin hær» flagger det som om det bare har vært Ap/KrF som har gjort Rødøy kommune bedre gjennom de fire siste årene. Vi har sammen vedtatt blant annet «prøv Rødøy», utbygging av fiber/mobildekning, gjennomgangsboliger, omstillingsprosjektet og å holde liv i Rødøy produkter.

I leserinnlegget fra Ap/KrF er lista lang med det vi har oppnådd denne perioden, vi synes det er på sin plass å presisere at dette er noe et samlet kommunestyre har jobbet med og vedtatt.  Vi har fått til mye bra, men for oss på felleslista kaster dessverre den evige kampen om helsehus/hovedlegekontor i Jektvika lange skygger over arbeidet denne perioden. 

At posisjonen bruker mye spalteplass på å fortelle om asfaltprosjektet er vel og bra, og vi synes også det er flott at arbeidet er kommet i gang. Vi finner det bare noe merkelig at det ikke i avisinnlegget kommer frem at dette faktisk var et forslag som ble fremmet av Frank Heimdal i forrige valgperiode, og at asfaltprogrammet ble en del av kommunens økonomiplan som følge av dette.

At det skulle ta Ap/KrF fire år å se de klare utfordringene Rødøy har med å utvikle helse- og omsorgstjenester for hele kommunen, forteller oss at de kanskje har brukt i overkant mye tid på å drømme om hovedlegekontor i Jektvika? Helse- og omsorgstjenestene har vært et tema som har vært oppe i kommunestyret gang etter gang gjennom denne perioden. De lovpålagte tjenestene er faktisk ikke i orden i kretsene uten direkte nærhet til omsorgssentrene. Det hjelper lite å ha forståelse og medfølelse, når det ikke finnes et snev av økonomisk vilje for å avhjelpe. I leserinnlegget fra Ap/KrF blir ikke lovpålagte tjenester nevnt med en eneste setning, man må jo spørre seg hvorfor?

 

Det hjelper lite å ha forståelse og medfølelse, når det ikke finnes et snev av økonomisk vilje for å avhjelpe.
Siv Tone Hansen

 

Ap/KrF skriver i sitt leserinnlegg at de skal jobbe for å bedre hjemmetjenestene fremover, dette må da kunne beskrives som et ekko fra valgkampen 2019? vet ikke om vi er blitt litt for gamle for å tro på julenissen..

De ser potensiale i alle kretsene sier de, men ikke i Jektvik krets. Det er på høy tid at vi tar grep og jobber for å realisere det potensiale Rødøy produkter, i Jektvik, faktisk har. De har blitt kastet under bussen for hovedlegekontoret. De er blitt skviset ut av sitt tildelte bygg. Et bygg som egentlig aldri var egnet, og man kan jo lure på hvordan det gikk til. Vi er enige med Ap/KrF at Rødøy produkter må få nye lokaler, men de trenger en bedre tomt med plass til å kunne videreutvikle sin virksomhet. 

Nei vi bør ikke, som Ap/KrF sier, sitte på gjerdet å tenke på hvor idyllisk det var før. Men vi bør ikke kimse av det gode arbeidet som ble nedlagt av de som kom før oss. Vi bør ha respekt for det som har vært, men også samtidig ta med oss videre det som er godt utprøvd og som har fungert bra for denne kommunen med sin utfordrende geografi. For ja, Rødøy kommune har nok det som kan beskrives som en utfordrende geografi. Dette har jo blitt et viktig poeng, og ikke minst noe å gjemme seg bak.  Når det er sagt vil i hvert fall ikke felleslista «sitte på gjerdet» og se at de mange titalls millionene som skal gangne hele kommunen blir brukt i et hovedlegekontor som vi faktisk ikke trenger. Vi vil ikke stå i veien for utvikling i de ulike kretsene, men det er for oss ufornuftig å bruke så mye penger på å flytte legekontoret fra de sykeste i kommunen.

 

Vi vil ikke stå i veien for utvikling i de ulike kretsene, men det er for oss ufornuftig å bruke så mye penger på å flytte legekontoret fra de sykeste i kommunen.
Siv Tone Hansen

 

Ap/KrF gjør et poeng av at kommunen tidligere har brukt mye penger på store byggeprosjekter. Planen bak et av de største byggene, var at dette skulle komme hele kommunen til gode. Dette har ikke fungert optimalt etter intensjonen. Men vi finner det merkelig at Ap/KrF nå vil gå i samme «fella», nettopp bruke så mye penger på et hovedlegekontor som i hovedsak gagner egen krets. Det er bare i matematikkens verden at minus og minus blir pluss..

Vi på Rødøy fellesliste skal blant annet jobbe for å gi et godt helse- og omsorgstilbud for hele kommunen, med fokus på blant annet lovpålagte tjenester og «Leve hele livet» reformen. Vi ønsker ikke å sentralisere tjenester på et sted. Vi bør benytte oss av, og ruste opp de byggene vi har, og kun bygge nytt der dette ikke er mulig. Vi vil utrede muligheten for å få på plass en samfunnsbåt som kan gi folk enkle legetjenester og hjemmetjenester der de bor. Rødøy fellesliste ser også nødvendigheten av å opprette en base for hjemmetjenester med ansatt sykepleier, i Øresvik krets.

Vi skal satse mer på næring, med fokus på arbeidsplasser som kan være med å skape et livsgrunnlag og en fremtid for ungdommene våre. Vi på felleslista er opptatt av å spille med åpne kort, og synes ikke det er feil å kalle «en spade for en spade» i media. Åpenhet er viktig i et demokrati, tilbakehold av informasjon blir for oss helt feil.

Rødøy fellesliste mener at Siv Tove Hansen er en ordførerkandidat for hele kommunen. Med sin bakgrunn som sykepleier, sitter hun på viktig kompetanse og kunnskap i møte med de store utfordringene vi har innen helse- og omsorg. Med en barneflokk på seks er hun brennende engasjert i oppvekst og utdanning. Hun ser verdien av at barn og unge har gode møteplasser og sosiale arrangement på tvers av kretsene.

Siv Tove og felleslista er opptatt av at både ung og gammel skal leve det gode liv i Rødøy.

Godt valg!

Rødøy Fellesliste

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.