LESERINNLEGG: Optimisme og fremtidstro i Meløy

Det har vært mye negativt fokus i Meløy den siste tiden og nå ser jeg det også har slått rot i vår lokalavis’ redaksjon Kulingen. Det er trist. La meg derfor klargjøre noen faktiske forhold.


Vi er på tampen av en kommunestyreperiode hvor vi har fått jobbet med mange prosjekter. Noen er ferdigstilte, andre pågår. Det største prosjektet kommunen har hatt noen sinne er Meløy Helse og Velferdssenter. Et fantastisk bygg jeg er stolt av og som vil stå seg langt inn i fremtida. Utsikten barnehage og Spildra skole er to andre store prosjekt vi har fått satt i drift i perioden. I tillegg har vi bygget ny avdeling ved Vall barnehage og renovert skolebassenget ved Enga skole. Vi har ferdigstilt fiberutbyggingen slik at alle i kommunen har mulighet til å få fiber. Vi har sikret god vannforsyning, også på tørre somre, til Reipå etter sammenkoblingen med Spildra vannverk. På Halsa har vi fremskyndet store forbedringer av veien gjennom Halsa sentrum. Vi har kommet sånn smått i gang med den berømte fyllinga utenfor rådhuset, hvor også Rådhusparken ligger sentralt til og har fått kommunal støtte. På samme måte har vi også støttet arbeidet med rydding av sneller i Nedre Glomvann og tuftepark utenfor Meløy kulturhus. Energieffektivisering av kommunens gatelys med fremtidsrettet LED-teknologi er også igangsatt. Vi har hatt, selv om det enda er for lite, en historisk satsning på vei som ikke kan sammenlignes med periodene før 2015. Glombergan, og utsatte strekninger til Ørnes, er på topp i Regional Transportplan takket være samarbeid i Salten Regionråd og arbeid opp mot våre fylkespolitikere.

Alt dette er mulig gjennom samarbeid og langsiktig politikk. Dette er også et moment når Meløy SV blant annet trekker frem kommuneplanens samfunnsdel i årets valgprogram.

Flere av prosjektene nevnt over er delvis lånefinansiert. Når rentene går opp går også renteutgiftene opp. Når kommunens «kraft»-smurte økonomi i tillegg opplever lave strømpriser, og dermed fallende inntekter, blir økonomien anstrengt. Meløy SV tar ikke populistiske valg og går tilbake på vår avgjørelse om å innføre eiendomsskatt selv om det er valg i september. Vi er snarere skuffet over partiene som snur om eiendomsskatt på grunn av valget. Meløy SV vil fortsette å jobbe for velferdsgoder i hele kommunen og mener dette er en nødvendighet for å ha bolyst og sikre at bedriftene våre får arbeidstakere hvor bedriftene ligger. Det fritar oss ikke for å være endringsvillige, men pennestrøkstrategien eller konsulentutredninger uten vår tverrpolitiske verdihistorie er ikke veien å gå. Vi skal likevel arbeide for at eiendomsskatten på bolig på sikt blir fjernet. Det har vi fått til før i Meløy.

Det er verdt å minne om at Meløy er en av få distriktskommuner som faktisk ikke har redusert innbyggertallet siden 50-tallet. Det skal vi være stolte av. Så skal vi gå på med krum rygg og videreføre kommunen slik at både tilflyttere, barn og barnebarn velger å drive kommunen videre.

Så fremfor å gjengi hvordan våre kommunale tjenester blir fremstilt i Kulingen, vil jeg heller rette en takk til våre fantastiske ansatte i kommunen. Ansatte gjør en makalaus jobb hver dag, natt og dag! Spesielt vil jeg trekke frem tiden under pandemien som også i Meløy var krevende. -Og om ikke det var nok har det også brutt ut krig i Europa. Jeg er mektig imponert over kommunens ansatte som leverer gode tjenester hvor endringer, nærmest fra dag til dag, har vært normalen.

Med hilsen

Kristian Haukalid
Fremtidsoptimist/Meløy SV

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.