Leif Arne Krogh, Meløy Frie Folkevalgte. Foto: privat

LESERINNLEGG: Pengebruk i Meløy kommune

Noen har brukt opp sparepengene våre – de har bare ikke fortalt det til noen. I stedet har de sendt oss en vippsforespørsel om 28 millioner kroner i årlig eiendomsskatt. Og på våre vegner, har de til og med godtatt forespørselen. I mellomtiden har de begynt å selge! Det første som røk var det lille kraftverket, neste gang ryker det store…


Meløy Frie Folkevalgte (MFF) jobber med å få oversikt over økonomien i Meløy kommune. Våre politiske kolleger kjenner situasjonen fra et møte de hadde i kommunestyret 11. mai 2023. Da var Håvard Moe fra Kommunenes Sentralforbund, innom og fortalte at kommunen siden 2019 og frem til og med 2022, hadde brukt mer penger enn de fikk inn. For å få det til, har kommunestyret gått med på å bruke 63 millioner fra eget disposisjonsfond. Da Moe var innom i mai, stod det 164 tusen igjen på det fondet! Med andre ord; sparepengene er brukt opp!

Med stor respekt for dere alle, og med en viss personlig risiko, mener MFF at Meløy kommune må sette tæring etter næring. Vi har full forståelse for at det følelsesmessig vil være vanskelig, når Meløy kommune nå tvinges til å redusere driftsutgiftene samtidig som penger må flyttes fra en avdeling til en annen. Men Staten gir ikke tilskudd basert på følelser. Statens tilskudd gis stort sett utelukkende basert på antall innbyggere og hvordan disse fordeler seg i alder. Og færre innbyggere gir færre overføringer fra staten. Når da antall eldre øker samtidig som antall barn går ned, må kommunen flytte på pengene.

I 2022 hadde Meløy kommune et budsjett på 790 millioner med et resultat på – 5,3 % av budsjettet. Det betyr at kommunen brukte om lag 42 millioner mer enn budsjettert, og utgiftene er økende. Meløy kommune bruker 120 millioner mer på drift enn det statens utgiftsbehov skulle tilsi. Da trenger man egentlig ikke en kostraanalyse eller et kommunekompass for å forstå at driften ikke er bærekraftig - Meløy kommune har ikke penger til å drifte slik kommunen gjør i dag. Det er alt for lite penger i kommunekassen til det!

Da er det med stor undring at budskapet til Håvard Moe og Kommunenes Sentralforbund, ikke har vært gjenstand for politisk debatt. Hvordan skal vi løse de enormt store økonomiske utfordringene kommunen har foran seg? Og er det mulig å spare så mye penger uten en radikal endring i kommunens tjenestetilbud? Og vil innbyggerne i forstå at dagens drift ikke kan fortsette? For staten vil tvinge kommunen til føre en drift som går i balanse. Politikerne blir nødt til å gjøre valg som vil føre til store endringer. Og ja, det vil få konsekvenser for oss alle. Konsekvenser det vil være vanskelig å akseptere. Men Meløy kommune har ingen andre valg.

Meløy Frie Folkevalgte har programfestet nedlegging av Glomfjord legekontor og samlokalisering av skole(r), som det eneste partiet i kommunen. Det valget skal vi stå for! Vi mener dette vil føre til færre utgifter på drift, økt grunnbemanning ved å samle kompetansen på færre steder, større faglige miljøer som kan gi vekst i kompetanse, større og bedre arbeidsmiljø, som igjen kan gi mindre sykefravær og mindre behov for ufaglærte. Men når vi nå forstår hvilke utfordringer kommunen står ovenfor, ikke bare økonomisk men også i forhold til å skaffe faglig, kvalifisert personell, er vi i ferd med å innse at våre valg for å spare penger, langt fra vil være tilstrekkelig. Vi skal være de første til å beklage dette.

Leif Arne Krogh,
Meløy Frie Folkevalgte

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.