Silje Nordgård er ordførerkandidat i Gildeskål.Foto: privat
Debattinnlegg

Like muligheter for gode liv, også for eldre gildeskålværinger

Med Arbeiderpartiets politikk vil vi stå på for at eldre i Gildeskål skal være trygge på at fellesskapet stiller opp.


Først vil vi understreke at eldre er akkurat like forskjellige mennesker som alle andre, for eldre bærer alle aldre og erfaringer i seg. Det er viktig for oss at alle skal forbli sjef i eget liv, gjennom hele livet. Alderdom har ulike faser. Det kan være alt fra enkelt behov for tilrettelegging, til et behov for å bli tatt vare på. Dette mener vi skal ivaretas av fellesskapet.

For Arbeiderpartiet er god eldreomsorg ensbetydende med god arbeidsgiverpolitikk. De kommunale tjenestene blir bedre når de ansatte har det godt på jobb i Gildeskål kommune. Med hele, faste stillinger blir både lønn og pensjon bedre. Det gir ansatte mulighet for boliglån og en mer forutsigbar hverdag. Tjenestetilbudet blir bedre og folk får færre personer å forholde seg til i løpet av dagen.

Vi har i vårt program lagt vekt på at det skal være godt, trygt og forutsigbart å bli gammel i Gildeskål.

Dette er noen av sakene vi i programmet forplikter oss til å stå på for å få gjennomført hvis vi får tillit til det i valget:

Fortsette godt folkehelsearbeid:

• Vi skal igangsette prosjekt «Bosted: Gildeskål». Det skal bli enklere å ta valget om å flytte hit, og flere skal ønske å bli værende. Vi vil samle alle gode krefter, og involvere kommunen, frivilligheten og næringslivet og begynne å arbeide systematisk med økt bosetting.

• Vi vil styrke tilbudet innen psykisk helse og rus med lavterskeltilbud uten krav om henvisning, og tiltak for økt inkludering og sosial deltakelse for personer med psykisk uhelse eller rusproblemer.

• Vi vil få i gang selvmordsforebyggende tiltak.

• Vi vil åpne minst én turløype som er universelt utformet i løpet av perioden. Vi vil også etablere en fiskeplass ved Kjellingstraumen som er tilgjengelig også for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Sørge for fortsatt god eldreomsorg:

• Vi skal bidra til et mer aldersvennlig samfunn, nå når en større andel av innbyggerne blir eldre. God psykisk helse for eldre gjennom flere kulturelle, sosiale og fysiske aktiviteter. Møteplasser for eldre i samarbeid med frivilligheten. Vi må bli bedre på å inkludere eldre slik at de kan bidra og delta i samfunnet.

• Vi vil jobbe for å få etablert et skysstilbud der taxi ikke er et alternativ.

• Det skal være valgfrihet i omsorgstjenesten, og det skal legges til rette for å bo hjemme for den som ønsker det, så lenge det er mulig.

• Vi vil beholde nivået på omsorgstjenestene, og fortsatt sørge for at alle med behov skal få gode tjenester.

Være opptatt av at kommunen skal være en god arbeidsgiver:

• Vi forplikter oss til å arbeide for en heltidskultur. Hele faste stillinger skal være hovedregelen i alle ansettelser.

• Vi vil at Gildeskål skal være en god arbeidsgiver. Ta med ansatte i viktige prosesser og ivareta ansattes rettigheter. Gi muligheter for ansatte som ønsker utvikling etter- og videreutdanning samt mulighet for å ta fagbrev på jobb.

• Vi vil ha en oppdatert kompetanseplan for virksomhetene og ansatte. Lage en rekrutteringsplan som inkluderer både yrkesfag og høyere utdanning.

• Vi vil innføre et lærlingeløfte: Kommunen skal alltid ha minimum 8 lærlinger i egen regi.

For Arbeiderpartiet er det aller viktigste i Gildeskål folkene her. Vi ønsker like muligheter for gode liv for alle Gildeskålværinger. Vi håper du velger å la din stemme gå til oss i kommunevalget.

Silje Nordgård

Ordførerkandidat 

Gildeskål Arbeiderparti

 

 

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.