Representanter for alle lister var til stede på Spildra skole da Meløy Næringsforum inviterte til lokalpolitisk paneldebatt onsdag kveld. Foto: Mette Kolberg

Lite temperatur i paneldebatten

Representanter for alle lister var til stede på Spildra skole da Meløy Næringsforum inviterte til lokalpolitisk paneldebatt onsdag kveld.


Kveldens debatt blir lang og til tider lite inspirerende for de rundt 45 i salen. I løpet av de to og en halv timene savner vi engasjement, selv om et par i panelet er litt mer på offensiven.

Høyre og Arbeiderpartiet 

Innledningsvis står hver paneldeltaker i fire minutter og forteller om sitt partis visjon om Meløy om fire år. De fleste listetoppene refererer sitt program, og er innom tema som åpenhet og demokrati, skoler, sykehjem, legetjenesten, eiendomsskatt, næringspolitikk og samferdsel uten at vi kan se de helt store ulikhetene.

Ros til Sigurd Stormo som ikke bruker manus når han snakker, og når frem til oss i salen på en god måte. Den som fenger mest er nok Høyres Pål Einar Olsen med sine fremtidsvisjoner for Meløy. Her trekker han frem både Daniel Pedersen og Eirik Holdal som inspirasjonskilder.

Næringspolitikk og snuing av underskudd

Etter hvert konsentrerer en skarp og strukturert debattleder Erling Eik seg inn på næringspolitikken og utfordrer partiene til å dele sine syn på dette. Han spør FrP og Sp hvorfor de stemte mot å opprette et nytt næringsselskap etter at Meløy Utvikling ble avviklet, men ingen av dem husker begrunnelsen. Debatten vris deretter fort over på tema som skoler og omsorg.

Ikke før alle utfordres til å komme med forslag til hvordan Meløy kommune skal snu et mulig underskudd på 60 millioner får vi litt temperatur. Her trer partiet Rødt frem og kommer med konkrete forslag, mens både Sp, SV, V, Ap og KrF gir et ullent svar. Vi ser imidlertid at både Hans Ove Hagen og Kristian Haukalid er de som er mest engasjerte og ønsker ordet. Andre representanter fremstår som litt uengasjerte, pussig nok.

Kritisk fra salen 

I salen sitter det mange som står på lister til kommune- og fylkestingsvalget. Disse stiller kritiske spørsmål til sine motstandere, og det skarpeste kom nok til Meløy Frie Folkevalgte (MMF). Som kjent har de programfestet nedleggelse av Glomfjord legekontor og Reipå skole. Spørsmålsstilleren etterlyser fokus på hele Meløy, ikke bare på hva de ønsker for kommunesenteret Ørnes. Dette ble nokså greit parert av MFF sin representant Leif Arne Krogh.

Avslutningsvis kommer alle paneldeltakerne med appeller der de selger inn sine program i løpet av to minutter. Etter debatten har vi vurdert deltakernes fremtreden, deres evne til å kommunisere sitt budskap og deres debattegenskaper. 

Espen Øksne, Rødt: 3

Fremstår saklig og reflektert, men litt lite engasjert

Hans Ove Hagen, Sp: 2

Sier ja til alt, men lite forslag til innsparinger

Kristian Haukalid, SV: 5

Klar i sin tale, og kommer med konkrete forslag

Leif Arne Krogh, MFF: 3

Talsmann for et prosjekt vi ikke helt får tak i, men det slår an hos publikum

Ken-Henry Solhaug, V: 3

Litt lite aktiv i debatten, men kom med noen gode poeng

Grethe Andersen, FrP: 2

Litt lite engasjert. Man forventer mer fra FrP.

Pål Einar Olsen, H: 5

Har et klart budskap og snakker direkte til salen

Sigurd Stormo, Ap: 5

Sikkerheten selv som vet hvordan man skal få frem budskapet

Einar Arthur Kilvik, KrF: 2

Er litt uklar og famlende med sin politikk

 

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.