John Kildal (Sp) påpekte følgende: - -Vi har nok av eksempler på folk som kommer hjem med relevant utdannelse, men de blir ikke ivaretatt av ledelse. Arkivfoto

Mangel på sykepleiere

Skrevet av Tanja Midthun
14.12.2018 10:55 - OPPDATERT 14.12.2018 11:55

Som mange andre kommuner, sliter også Meløy med mangel på fagfolk innen helse, omsorg og oppvekst.

Representanten Einar Meløysund (FrP) ville gjerne ha svar fra administrasjonen på hvorfor de stillingene som sto vakante i kommunen, var stillinger man fikk tilskudd fra staten for å ha folk ansatt i. Han ramset opp stillinger innen helse og omsorg, der han avsluttet med å foreslå at de stillinger man slipper å betale lønn for selv, kunne holdes besatt. Så fikk man heller holde "egne" stillinger vakante.

Ordfører Sigurd Stormo (A) innrømmet at noen av stillingene som sto vakante var "subsidierte" stillinger, men at vakansen kom av at man rett og slett ikke fikk tak i folk. Noen av de vakante stillingene var også et budsjetteringsspørsmål, der gjeldende leder kunne styre økonomi ved å unngå lønnsutgifter i perioder.

Representanten John Kildal (Sp) satte skapet på plass, da han påpekte at mangel på fagfolk ikke nødvendigvis var et spørsmål om man fikk tak i dem eller ikke.

-Vi har nok av eksempler på folk som kommer hjem med relevant utdannelse, og som ønsker å bosette seg og jobbe i hjemkommunen. Men de blir ikke ivaretatt av ledelse, og forlater igjen. Dette handler om arbeidsmiljø, trivsel og hvor attraktivt vi gjør Meløy."  var hans klare melding.

Det kom ingen protester fra salen, eller administrasjonens representanter.

Les mer om:

Arkiv