Meløy hadde problemer med å finne hus til alle tilflytterne!

Skrevet av Edmund Ulsnæs
21.04.2018 11:26 - OPPDATERT 21.04.2018 13:26

Meløy hadde problemer med å finne hus til alle tilflytterne! Ja, det høres nesten for godt ut til å være sant, 10 år senere. Men det VAR sant, i april 2008…

- Æ e’ egentlig ordntlig meløyfjæring! sier hun bestemt, men med et smil om munnen, vel vitende om at dialekten ikke helt stemmer.
For det ER nemlig ingen tilfeldighet at Astrid Berbusmel (den gangen 44 år) er i Meløy for godt. ‘Trønderen’ er født i Glomfjord, så etter oppvekstårene i Orkanger tok hun med utdannelse og gubbe tilbake til Meløy og startet apotek på Ørnes. Da den 14. utgaven av Framtia ble gitt, inneholdt avisen et portrett av Astrid, laget av Heidi Steiro. Heidi (den gangen 38 år) var med i startbemanningen i lokalavisa, og var god på både tekst, foto og utforming. Hun er i dag tilbake i jobben som lærer ved Ørnes skole.

Fredag 11. april 2008 var det løsningen for utbedring av Glombergan i Meløy som var vårt hovedoppslag. Eller….saken var den at hele 240.000 kubikkmeter kampestein – mer enn tre ganger så mye som fyllinga på Ørnes – ble sprengt ut av Setvikhaugen i Glomfjord. Her skulle det bygges slurryfabrikk for waferproduksjonen, og entreprenør M3 Anlegg slet med å bli kvitt steinmassene. Kunne de brukes til å fikse i Glombergan? diskuterte Meløy kommune og Statens vegvesen. Kort frakt, kjapp løsning, geologene ga klarsignal, og M3 Anlegg likte det de hørte. Men:
- Vi forstod det ikke slik at det skulle koste oss penger, sa vegvesenets Kjell Skjerve.
For penger, dét var det ingen som hadde, verken Skjerve eller daværende ordfører Arild Kjerpeseth (Ap), selv om næringslivet i regionen var i eksplosiv utvikling. 10 år senere er steinmassene borte, og ferdselsåren i Glombergan er fortsatt en hodepine for det politiske miljøet. En annen nyhetssak i samme utgave var et annet problem som nok fortoner seg litt annerledes i dag.  På grunn av REC-utbyggingene ble Meløy ‘invadert’ av industriarbeidere, anleggsarbeidere, skoleelever og lærlinger. Over 220 boenheter var under planlegging eller oppføring, og flere under planlegging. Men skjer det fort nok? spurte Framtia.

I magasin-delen av bladet møtte vi Ståle Bjørklund Andersen (28). Heismontøren fra Reipå hadde kastet seg ut i en ny og usikker tilværelse ved å overta Reipå Møbler. Ingen overdrivelse å si at hverdagen var hektisk for trebarnsfaren og vokalisten i in-bandet F.A.K.S. I dag eies møbelbygget av Lars-Børge Ragnvaldsen og huser hans Autoplug AS, mens Ståle, han er ifølge egen Facebook-profil skipselektriker for Saipem, et av verdens største serviceselskaper innen olje og offshore.

Les mer om:

Glimt-fra-arkivet