Foto: Edmund Ulsnæs

Meløy kommunes strategiske næringsplan ute på høring

Planen beskriver innsatsområdene for Meløy, som skal angi retning og rammer for hvordan kommunen ønsker å arbeide med å legge til rette for, og stimulere til utvikling av lokalt næringsliv. Har du synspunkter? Nå kan du komme med innspill!


Meløy Kommunes strategiske næringsplan for år 2023 til år 2026 er nå ute på høring, med høringsfrist 1. september 2023.

Strategisk næringsplan har status som en temaplan, og vil danne grunnlaget for videreføringen av næringsarbeidet i Meløy kommune. Den er utarbeidet etter kunnskap om lokalt næringsliv og målene i kommuneplanens samfunnsdel. 

Den beskriver fire innsatsområder for Meløy i perioden 2023-26, og angir retning og rammer for hvordan Meløy kommune vil arbeide langsiktig med å legge til rette og stimulere utvikling av lokalt næringsliv. Målet for hver av de fire strategiene er:

1. Kommunen fremmer vekst gjennom et proaktivt koordinert næringsarbeid
2. Fremme vekst via god infrastruktur og utviklingsmiljø for eksportrettet næring
3. Styrke Meløyregionen gjennom sentrumsutvikling og profilering
4. Reiselivet utvikles i en samfunnsorientert retning, og styrker lokal attraktivitet

Planutkastet finner du her!

Synspunkter kan sendes til Meløy kommune, senest innen 01.09.23. 

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.