Vi er i utgangspunktet alle sengeliggende når vi våkner om morgenen, uten derfor å være ute av stand til å møte dagens dont

Meløy og turister

Skrevet av Anne Mette Meidelsen
21.07.2017 13:10 - OPPDATERT 21.07.2017 15:10

Meløy velger i hovedsak å la destinasjonsselskapet Visit Bodø ta seg av promotering av Meløy i turistsammenheng og utvikling av reiselivet. Vel og bra med samarbeid. Intensjonen er helhetlig organisering av reiselivet i Salten, som skal lede til økt verdiskapning i næringen. Bodøregionen står sentralt i dette arbeidet og skal videreutvikles som kommunikasjonsknutepunkt. I omstillingssammenheng er nettopp reiselivsnæringen fremhevet å ha stort utviklingspotensiale i vår kommune.
Nå er det vel ikke slik at alle turistene, spesielt langs kystriksveien kommer til Meløy via Bodø. Det er vel snarere omvendt, da de fleste kommer sørfra langs kystriksveien. Da er det ikke kunstig, som rådmannen uttrykker, at turistinformasjonen med servicebygg ligger på Holand, ikke minst med tanke på kommunens satsing på Svartisen i turistsammenheng.

Rådmannen skriver i saksframlegg om turistkontor i Meløy: ”De gamle turistkontorene rundt i de ulike kommunene er snart historie. De fleste bruker nå digitale plattformer for å nå ut til potensielle kunder og besøkende turister. Vårt eget turistkontor på Holand har fungert godt etter hensikten fram til nå, men tiden er nærmest overmoden for å ta en vurdering på hvordan denne formidling skal skje i fremtiden.”
I reiselivsstrategi for Meløy, ble det i 2015 sagt: ”Meløy har et av de beste og mest besøkte sommeråpne turistkontorene langs Kystriksveien mellom Steinkjer og Bodø.”

Jeg tror ikke man skal undervurdere betydningen av en rasteplass, kombinert med bemanning for å kunne svare turister på spørsmål, så vel som å holde de sanitære forhold og uteområder i topp stand til enhver tid. Er det noe en husker som bilturist er det toalettforhold hvor en snur i døra. Dette udelikate synet og ditto lukt kan like gjerne møte en på de såkalte ”gulldassene” til flere millioner som Vegvesenet har satt opp på enkelte rasteplasser.
På Holand, som vel dessverre synger på siste verset, har jeg alltid erfart at det er rent og tiltalende å benytte toalettene. I prat med turister på Holand er dette noe alle fremhever. ”Her stopper vi alltid”, er gjerne kommentarene. God Meløy-reklame, spør du meg. Her har kommunen fått til noe som fungerer til målgruppens store tilfredshet og som gir turistene lyst til å komme tilbake. Kommunen mener dette kan erstattes ved at alle Meløyfjerdinger blir turistverter i egen kommune. Jeg formoder alle som får spørsmål fra turister allerede svarer etter beste evne.

Åpent turistkontor tre måneder i året kan nok drives adskillig billigere enn i dag og bør ikke legges ned.  Formoder kostnadene er utgifter til inntekts ervervelse. Kostnadsreduksjoner og forbedringer trenges vel i alle etater i en kommune som innehar sisteplass på kommunebarometeret. Den for noen år siden bebudede klatringen på denne statistikken har så langt uteblitt.

Rådmannen skriver videre: ”Vi beveger oss inn i den moderne tidsalder i stor fart og etter hvert går alle over til kun å være på digitale plattformer.”

Det er vel en sannhet med modifikasjoner. Jeg håper vi enda er mange som ser verdien i møte mellom mennesker og mulighetene til å få informasjon ansikt til ansikt.

En ting er i hvert fall sikkert: Man kan ikke gjøre sitt fornødne på digitale plattformer.

 

Les mer om:

Arkiv Petit