Anne-Marit Oleen er varaordførerkandidat for Meløy Arbeiderparti Foto: arkiv

Meløy som turiststed

Skrevet av *Leserinnlegg
06.09.2019 13:00 - OPPDATERT 08.09.2019 08:02

Meløy Kommunen står ovenfor en spennende utvikling innen reiselivsnæringen. Med mange store og små aktører som er kommet til de siste årene, er det mange som legger hele sin sjel i å skape varige verdier med helårsturisme og arbeidsplasser.

Det å gi gjestene våre en ekstra dimensjon til selve turen, opp Fykantrappa med historiefortelling fra Rallartiden eller de gylne historier fra fiskenes liv og virke ute på Støtt sin Gammelbutikk, har vært med på å sette Meløy på turistkartet. Denne kjennskapen om din og min historie, er verdifull kulturarv som ikke må gå tapt.  

  • Vi ønsker at denne kulturskatten Meløy kommune er så sterkt knyttet til, skal inn i pensum til alle barn i skole og barnehager i kommunen vår. Gjennom kunnskap om vår egen kultur kan vi lettere bekjenne hva vi har felles på tvers av ulikheter.
  • Vi må bygge opplevelsesbaserte opplevelser og det gjelder både i vare-, tjeneste- og opplevelsessektoren.  Meløy Arbeiderparti ønsker økt fokus på denne satsningen og vil bidra til at næringene skal knytte seg tettere til hverandre. Slik kan vi jobbe sammen for å styrke det kulturhistoriske fundamentet. For å gi gjestene størst mulig verdi ved å besøke Meløy, er det viktig med samarbeid på tvers av opplevelsesbedriftene og overnattingsstedene, dette for å skreddersy og tilpasse behovet til den enkelte gjest. Meløy Kommune har vist med sin satsning på kjøpet av Svartisen AS at de vil være en bidragsyter for å sette Meløy på reiselivskartet, dette i tråd med Arbeiderpartiets visjoner for vår Kommune.
  • Det som står øverst på ønskelisten til Meløy Arbeiderparti er flere arbeidsplasser. Da må vi også satse på en reiselivsnæringen. En slik satsning vil bidra til økt bolyst og sosiale arenaer som gjør at folk vil bli boende i Meløy, samt skape det lille ekstra som får folk til å flytte hit.  
Internasjonalt spås turistnæringen å vokse med 50% innen 2030, og den største veksten antas å komme i arktiske strøk. Derfor mener vi at denne næringen er svært viktig for Meløy.

Vi ønsker å vektlegge bærekraft i Reiselivet som en bærebjelke for videre satsning. Vi utfordrer administrasjonen og politikere til å sette fokus på miljømessig og økonomisk bærekraft i alle vedtak som skal omhandle reiselivet.

Vi har nå en storsatsning i vår kommune med Hotel SVART ved Svartisen. Denne satsingen vil sette Meløy på kartet. Ringvirkningene kan bli svært store og kanskje kan vi se endringer som:

  • Positiv folketallsutvikling
  • Næringssatsing som butikkdrift, flere opplevelsesprodukter
  • Satsning på lokal mat og suvenirer
  • Stolthet av plassen vi bor på.
Anne-Marit Oleen
Varaordførerkandidat Meløy Arbeiderparti

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.