Jim Helge Andersen, Meløy Senterparti Foto: arkiv
Debattinnlegg

Meløy trenger endring nå

En oppsummering av de siste 4 årene i Meløy kommune.


En god politisk regel sier at man skal levere kommunen i en bedre stand enn det man overtok den i.

Den siste perioden i Meløy kommune har flertallet bestått av AP, H, V, SV og Krf. Flertallet har hatt et solid tallmessig overtall med 15 representanter mot mindretallets 8 representanter som har bestått av Sp og Frp. I utgangspunktet burde dette vært et sterkt og styringssolid flertall, og mulighetene for å få gjennom både populære og mindre populære vedtak har absolutt vært til stede. Selv om SV’s representant nylig i et leserbrev er kommet med en smørbrødliste over alle de gode sakene som er blitt gjennomført i perioden, og varaordføreren bortforklarer så godt han kan, så kan hverken de eller dette flertallet vri seg unna det faktum at Meløy kommune er i økonomisk fallitt. Flertallet har ikke evnet å fatte vedtak som har fått ned det enorme driftsunderskuddet som har bygd seg opp over år.

Alt som har vært tungt å vanskelig er skjøvet fremfor seg og ingen betydningsfulle vedtak er satt, nå senest i Meløy energi saken hvor selskapet surret bort omtrent 80 millioner kroner uten noen som helst konsekvens for sittende styre ! Penger som kunne vært brukt i Meløy kommune.

For vår del i Meløy Sp så har vi levert selvstendige budsjettforslag, og opplagt drevet opposisjonspolitikk i perioden, som alltid er et privilegium et mindretall kan ha. Men sett fra «sidelinjen» så har det vært skremmende å se hvor lite ansvar flertallsgruppen har valgt å ta. Det har også vært overraskende å se hvor samstemte gruppen har vært, til tross for at de har styrt mot en kommunal «konkurs». ingen har valgt å tre ut av dette flertallet, men heller vært tause stemmer i et underlig politisk samrøre.

Jeg har selv i perioden vært gruppeleder og medlem av kommunestyre og formannskap. Men nå har jeg valgt å gi meg som politiker. Jeg har ledet en sterk Sp gruppe på 6 representanter. Som har vist engasjement og politisk fightervilje i hele perioden. Leder rollen blir nå overlatt til Hans Ove Hagen fra Glomfjord. Han har i perioden blant annet vært leder i kontrollutvalget. En verv som har lært han å se noen av de kanskje mindre positive sidene av driften av kommunen, men også noe som har gitt han god kunnskap i å ta med seg videre som Meløy Sp ordfører kandidat.

Media
Noe av vår utfordring denne perioden har vært å nå fram til innbyggerne om våre standpunkt. Dessverre har både Avisa Nordland og lokalavisa Kulingen vært mest opptatt av å lage sine egne nyheter og vist svært liten interesse for hva som har skjedd i kommunestyret i Meløy. Det har opplagt vært krevende å bruke så mye tid på politikken og fått så lite igjen for det. Både gjennom vedtak og tydeliggjøring gjennom media om at det faktisk har vært et politisk alternativ i Meløy.

Jeg håper og nærmest forventer at velgerne ikke gir videre tillitt til den sittende sammensetningen, men viser ved sine stemmer at de ønsker et nytt flertall som faktisk tar innover seg den krevende perioden som kommer for politikere og innbyggere i Meløy kommune, for som jeg begynte med i innlegget mitt, dagens flertall i Meløy kommune leverer ikke kommunen videre i en bedre forfatning enn den de overtok.

Jeg takker for meg i Meløy politikken og ønsker de nye politikerne som skal overta lykke til, det tror jeg faktisk de trenger.

Jim Helge Andersen, Meløy Senterparti

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.