Bente Haukås og Hildur Matberg Auberg. Foto: privat

Mer lek –⁠ flere bøker

Verden og hverdagen har blitt digital. Dette gir oss mange positive muligheter. Men samtidig blir forskningen tydeligere og tydeligere på at det er en klar sammenheng mellom barn- og unges psykiske uhelse og den kraftige veksten i unges bruk av sosiale medier.


Vi har unger som begynte på skolen på 1990/2000-tallet. 6-åringene skulle inn i skolen.

“Vi skal leke mer i skolen”, sa pedagogene. “Barna skal få lære gjennom å leke”. “Barna skal ikke presses til å sitte stille lenge”.

Nå viser forskning at det ikke ble slik. Og vår erfaring med norsk skole viser at forskningen har rett. 5-6-åringene sitter mer stille. Det er for lite rom for frilek i småskolen.

KrF vil ta leken tilbake i skolen og erstatte 1. klasse med førskole. Det skal være tid til frilek og lekbasert læring. Førskoleklassen skal gi barna et tryggere møte med skolen.

Læringen skal primært foregå gjennom lek og utforskning utendørs skal stå sentralt. Opplegget skal i større grad tilpasses barn som ikke er klare for stillesitting og tavleundervisning. Vi må sikre alle barn en best mulig skolestart.

Førskolen skal være leksefri.

Verden og hverdagen har blitt digital. Dette gir oss mange positive muligheter. Men samtidig blir forskningen tydeligere og tydeligere på at det er en klar sammenheng mellom barn- og unges psykiske uhelse og den kraftige veksten i unges bruk av sosiale medier.

I skolen skal barna lære å bli trygge på bruk av PC og nettbrett. Men bøkene kan ikke erstattes. Barna trenger å bli lest for, få utforske bøker selv, ha fred og ro rundt seg til å kose seg med bilder og bokstaver, utvikle vennskap ved å dele med andre hva de har sett, hva de har lest, få øve seg på å lese for hverandre i små grupper.

Tavleundervisning kan ikke erstatte læring gjennom lek. Nettbrett kan ikke erstatte bøker.

Bente Haukås
førstekandidat Bodø KrF
nestleder Nordland KrF

Hildur Matberg Auberg
førstekandidat Gildeskål KrF
styremedlem Nordland KrF fylkesstyre

 

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.