Elisabeth Erikstad Foto: privat

Mobbing

Skrevet av Ingunn Annie Dahle
06.09.2019 08:37 - OPPDATERT 06.09.2019 12:02

Et hvert barn har krav på en trygg og god hverdag, både hjemme, på skolen og på fritida.

Når denne trygge og gode hverdagen forsvinner og ett barn opplever mobbing, kan barn håndtere dette forskjellig. Noen blir stille, andre blir høylytte, noen tyr til vold. Alt for og bli sett. Noen slutter og spise, andre trøstespiser, noen blir syke, mister konsentrasjonen og sliter med å sove. I verste fall kan de starte med selvskading og forsøke å ta sitt eget liv. Er det dette vi vil?

Vi voksne har en uskrevet plikt til å følge med. I skolen har de ansatte plikt gjennom opplæringslovens §9 om å følge med og ta tak i mobbing når de ser. Vi som ikke jobber i skolen bør også følge med, mobbing skjer ikke bare på skolen, men på fritida også. Vi må bry oss og ta tak i problemer som mobbing når vi er vitne til dem. Si fra til foreldre, skolen og sørg for at tiltak settes i gang.

I følge elevundersøkelsen for 2018-2019 svarte 25 prosent av elevene i Gildeskål at de har opplevd mobbing digitalt, fra medelever og/eller voksne i skolen, to til tre ganger i måneden eller oftere. 

17 prosent har opplevd mobbing fra medelever de siste månedene, 6  prosent har opplevd mobbing via mobil og pc, mens 9 prosent sier de blir mobbet av voksne i skolen. 

Det er viktigere enn noen gang før at vi setter mobbing på dagsorden. Derfor ønsker Gildeskål Arbeiderparti følgende:

Vi skal jobbe for nullvisjonen mot mobbing i skoler og barnehager.

Vi ønsker å legge til rette for flere arenaer der barn og unges utvikling og trivsel. 

Vi skal sørge for en god helsestasjon for ungdom.

Vi ønsker og få på plass ett tilbud i kommunen for psykisk helsehjelp for barn og ungdom under 18 år. I dag må disse ut av kommunen for å få hjelp. 

Vi ønsker at alle barnehagene og skolene skal bli helsefremmende.

Elisabeth I A Erikstad

9 kandidat 

Gildeskål Arbeiderparti

 

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.