Johann Bang er ansatt som prosjektleder eiendomsskatt i Meløy kommune. Nå oppfordrer han de som er i målgruppen for fritak om å søke. Foto: Ingunn Dahle

Nå kan du søke om fritak

Snart starter arbeidet med taksering av alle eiendommer i Meløy kommune i forbindelse med utskriving av eiendomsskatt.


- Det er allerede nå mulig å søke om fritak, forklarer prosjektleder for eiendomsskatt i Meløy kommune, Johann Bang. 

Viktig for kommunen
I lov om eiendomsskatt §7 står det blant annet at eiendom som gagner kommune, fylke eller stat kan fritas for skattlegging. Det kan for eksempel være ridehaller, fotballhaller, samfunnshus. Også eiere av bygninger med historisk verdi kan søke om unntak. Det er kommunestyret som tar den endelige avgjørelsen om hvem som må betale skatt eller ikke. Fritak må fornyes i forkant av hvert skatteår. 
- Snart vil vi legge ut et skjema som skal benyttes i søknadsprosessen, det vil finnes på Meløy kommune sine hjemmesider, sier Johann og forteller at alle innbyggerne etter hvert vil motta en brosjyre som vil gi god informasjon om hvordan takseringen vil foregå. 

Skatt fra 2024
I Meløy har vi i mange år hatt eiendomsskatt på verker og bruk. Kommunestyret vedtok i møte 8. desember 2022, å innføre eiendomsskatt fra 2024 på bolig, fritid og ubebygd eiendom som ikke omfattes av landbruksfritaket. I februar i år ble det bestemt at kommunen skal taksere eiendommene selv. Jobben er såpass omfattende at den ble lagt ut på anbud. Nå er anbudsperioden over og om ikke lenge starter arbeidet. Takseringen skal utføres uavhengig av om skatten skrives ut eller ikke. 
- Per definisjon er skatten ikke vedtatt før den skrives ut. I oktober skal vi være i gang med den praktiske jobben. Samtidig som vi takserer skal matrikkel oppdateres, forklarer prosjektlederen. 
Matrikkel er Norges offisielle eiendomsregister og omhandler informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. For å gjennomføre endringer i matrikkelen trengs en egen sertifisering. 
- Alle bygninger skal blant annet tas bilde av, den fysiske oppmålingen vil foregå fra utsiden, forklarer Johann og understreker viktigheten av kvalitet på dette arbeidet. 
- For oss er det viktig at jobben gjøres skikkelig, også for å unngå klagestorm i etterkant. Likebehandlingsprinsippet står sterkt.

Gyldig 10 år
Takseringen som gjøres nå vil være gyldig de neste 10 årene og taksten skal gjenspeile den reelle verdien ved fritt salg.  Kommunestyret bestemmer om- og hvor mye du må betale i eiendomsskatt. For private er maksimal eiendomsskatt 4 promille av eiendommens verdi. Man starter aldri høyere enn med en promille med en økning på tilsvarende det samme årlig. I mange kommuner er det vanlig med et bunnfradrag, dette er det også kommunestyret som vedtar. 
- Alle vil få besøk i løpet av de nærmeste månedene, avslutter Bang som er ansatt for å effektuere vedtaket fra kommunestyret. 

 

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.