Elisabeth Karlotte Olsen Nygård bildet) er styreleder i det nyetablerte selskapet EnSpire Norge AS. Kjersti Gjøviken er styremedlem. Arkivfoto

Næringsnytt

Skrevet av Ingunn Annie Dahle
08.12.2018 12:28 - OPPDATERT 08.12.2018 13:28

Endring i styret til GILDESKÅL FORSKNINGSSTASJON AS. Styret består av styreleder Morten Mangset Lorentsen fra Bodø. Styremedlemmer er Arve Moen Storholm, Kjell Arild Lorentsen, Kristian Mangset Lorentsen, Randi Busch Bøkestad. Varamedlem er Tomas Bjørnå.

Endring av vedtekstdato for GLOBAL WELDERS til 01.09.18. Endring av formål til: reparasjon og sveise av stålkonstruksjoner, reparasjonsarbeid på skip og maskiner. Renovasjon av bygninger, drift av campingplass og utleie av rom. Båtutleie, fangst og salg av fisk og skjelldyr, drift av campingplass og utleie av rom. Båtutleie, fangst og salg av fisk og skjelldyr og annet som naturlig hører under dette herunder delta i andre virksomhet med lignende virksomhet.

Endring av foretaksnavn for GIFAS MARINE AS til KAL MARINE AS. Endring av vedtektsdato til 06.11.18.

Revisor utgår for SANDNES SLIP AS. Foretakets årsregnskap skal ikke revideres.

Nyregistrering av selskap, SØRHAVN AS med forretningsadresse Arnøy Gård, 8136 Nordarnøy. Selskapet skal drive med: Investering, drift og utvikling av fast eiendom samt det som naturlig
står i forbindelse med dette. Kapital er NOK 1.000.000,00 og daglig leder er John Kristian Karlsen som også er styreleder i selskapet. Styremedlem er John Gisle Karlsen.

Nyregistrert selskap Sørhavn AS har daglig leder og styreleder John Kristian Karlsen i spissen. Arkivfoto

Nyregistrering av selskap, ENSPIRE NORGE AS med forretningsadresse Åsenveien 24, 8149 Neverdal. Selskapet har som formål: Drive skolekjeden EnSpire i Norge, utvikle og vedlikeholde konseptet for EnSpire Norge, samt virksomhet som naturlig faller inn under dette. Kapital er NOK 65.000,00. Styrets leder er Elisabeth Karlotte Olsen Nygård. Styremedlemmer er Linda Kathrin Engen Sandaa, Kjersti Valøy Gjøviken, Leif-Erik Limstrand.

Kjersti Gjøviken. Arkivfoto

MEDICAL TECHNOLOGY AS er slettet i foretaksregisteret etter fusjon med VALHALL INVEST AS.

MELØY AUTO AS er slettet i foretaksregisteret etter fusjon med NORDVIK AS.

Endring i styret til TOCIRCLE INDUSTRIES AS. Styrets leder er Eystein Aspesletten fra Oslo. Styremedlemmer er Bjørn Sund og Petter Kleppan. Fullmakt erverv av egne aksjer maks pålydende verdi NOK 1.466.310,00 fra 28.06.18-30.06.19.

Kilde: Brønnøysundregisteret

Les mer om:

Arkiv Gildeskal