Næringsnytt

Skrevet av Bente Haldorsen
02.06.2018 11:29

Nytt i næringslivet i ditt distrikt:

Rettelse kapital

Arnøyfisk AS, Vågsosen 10, 8130 Sandhornøy. Nedsettelse av aksjekapitalen ble ved registrering deb 15.05.2018 ved en inkurie utelatt. Kapitalen er på 50.000 kroner.

 

Endring av kapital

Safety Innovation AS, Granittveien 13, 8150 Ørnes. Kapitalen er på kr 447.750,-.

 

Nedsettelse kapital

Arnøy brygge AS, Arnøy gård, 8136 Nordarnøy. I generalforsamling 20.04.18 ble aksjekapitalen besluttet nedsatt fra NOK 2.900.000,- til NOK 1.058.500,-. Nedsettelsesbeløpet skal anvendes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte NOK 1.841.500,-. Eventuelle innsigelse må meldes foretaket innen seks uker fra 03.05.18.

 

Endring av styre

Arnøyfisk AS, Vågsosen 10, 8130 Sandhornøy. Styrets leder er Jon Páll Jakobsson og styremedlem er Lars-Gøran Ulriksen.

 

Gildeskål sparebank, Inndyrveien 79, 8140 Inndyr. Styrets leder er Geir Mikkelsen og nestleder er Roy Ole Rognan. Styremedlemmer er Tord Ueland Kolstad, Randi Busch Bøkestad og Janette Festvåg.

 

Safety Innovation AS, Granittveien 13, 8150 Ørnes. Styrets leder er Simen Krokstrand og styremedlem er Tor Martin Olsen,

 

Rødøy produkter AS, Jektvik, 8187 Jektvik. Styrets leder er Egil Henrik Jørgen Sjåvik og nestleder er Elin Tanja Danielsen. Styremedlemmer er Fritof Harald Strøm, Viviann Værang Rasch, Andreas Aasvik og Tina Bjørklund.

 

Meløy Auto AS, Tor Føynsvei 5, 8160 Glomfjord. Christian Nordvik er styrets leder og styremedlem er Bjørnar Hansen.

 

Nyregistrering

Gildesjø AS, Vågsosen 10, 8130 Sandhornøy har som formål rekefiske og annet som faller naturlig under. Kapitalen er på 70.000 kroner og daglig leder er Einar Andre Thomesen.

 

Birkelund gård as, Bjærangsfjordveien 652, 8178 Halsa har som formål gårdsdrift, graving, mekanisk verksted. Kapitalen er på 31.000 kroner og styrets leder er Torgeir Birkelund

 

Ras(fare) Rainer Andrè Sandberg, Øvre Mosvold 8, 8150 Ørnes. Selskapets formål er gravearbeid, skoging, snekring og alt som naturlig inbefattes av dette. Innehaver er Rainer Andrè Sandbeg som også er daglig leder.

 

Sletting

Engstrøms håndverk Andreas Engstrøm ENK, Saura 45, 8170 Engavågen. Foretaket er slettet i Foretaksregisteret.

 

Endring av adresse

Laura Høgseth ENK, 8149 Neverdal. Ny adresse er Øvre Selstadeien 55.

 

Rocks'n Rivers Leune ENK. Ny adresse er Agaessen 13, 8170 Engavågen.

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.