Næringsnytt

Skrevet av Hanne Hammernes
28.06.2018 18:00 - OPPDATERT 30.06.2018 10:02

Varsel om sletting

Prosjekt Head and Hart Geir Rudolf Rudolfsen ENK, Storhammarn 20, 8150 Ørnes, 

Protein industi Bergli ENK, 8160 Glomfjord, 

Sandaa Consult ENK, Marklandsveien, 8146 Reipå

Setviks dekk i nord ENK, Åmnes, 8170 Engavågen,

Tantes Klipp og sånt Hågensen ENK, Vall, 8170 Engavågen, 

Tonys bil & Bilpleie Tony Heine Benjaminsen ENK, Øvregt. 6, 8160 Glomgfjord, 

WP Service Pedersen ENK, Nordsia Sollinakken, 8146 Reipå, 

Ørnes Bilservcice Ulf Eirik Tidemann ENK, Chr.Tidemannsvei 22, 8150 Ørnes, 

Ørnes blomster v/Grete Pettersen ENK, Ørnes sentrum II, 8150 Ørnes

Løva kro & ar Thomas Marius Hansen ENK, Losvika, 8193 Rødøy,

Magne Hansen ENK, Sleipnes, 8185 Vågaholmen,

Polar-Globe Einar M. Jensen, Kilboghamn, 8754 Øresvik,

Re-Bruk Hilstad. V/Magdalena Nhilstad ENK, Hilstad, 8754 Øresvik,

Rødøy Kro & Bar Bikset ENK, Losvika, 8193 Rødøy

Tor Myrvoll ENK, 8186 Tjongsfjorden

Gjelder alle ovenfor; Foretaket vil bli slettet i Foretaksregisteret med hjemmel i foretaksregisterloven § 7-3, med mindre vi mottar melding om annet innen tre uker fra i dag, 07.06.18.

 

Nyregistrering

Espen Gjelseth skogbruk og landbrukservice ENK, Forstrandveien 142, 8140 Inndyr har som formål skogbruk og landbruksvirksomhet. Vedlikehold og reparasjoner av utstyr og maskiner. Innehaver er Espen Willy Gjelseth, Inndyr.

 

Grimstad Vannverk SA, Grimstadveien 44, 8145 Storvik har som formål å sørge for en vannforsy ningstjeneste som tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav. Styrets leder er Kim-Rune Holdahl, Storvik. Nestleder er Jonny Gjærde og styremedlem er Kirsti Andersen.

 

V Johansen Transport AS, c/o Vegard Johansen, Nordfjorden 69, 8120 Nygårdsjøen har som formål transporttjenester på vei samt hva hermed står i naturlig forbindelse herunder utleie av sjåfører. Kapitalen er på 30.000 kroner og daglig leder er Vegard Johansen.

 

Nordhauggården Eiendom AS, Glomveien 2, 8160 Glomfjord, har som mål å eie og leie ut fast eiendom og det som står i naturlig forbindelse med dette. Kapitalen er på kr.100.000 og styrets leder er Henrik Engen. Styremedlem er Jørn Henrik Engen.

ASA - allmennaksjeselskap

AS - akjseselskap

ENK - enkeltpersonsforetak

SA - samvirkeforetak

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.