7 av 10 tilskudd til bedrifter

Skrevet av Edmund Ulsnæs
08.01.2019 12:10 - OPPDATERT 08.02.2019 08:51

Omstilling-lederen mener det offentlige Meløy nå har en bedre kultur i sin tilrettelegging for næringslivet. Og at mange nye arbeidsplasser vil komme som resultat av omstillingsprogrammet som nå avsluttes.

Neida, vi snakker ikke om en stopp. For mange lovende prosjekter skal nå følges opp videre, og omstillingsstyret blir sittende en god stund. Men, formelt og økonomisk avsluttes Meløys omstillingsprogram når nyttårsrakettene går i luften om få dager.
- Å få resultater av omstillingsarbeid er ikke bare et håndverk. Det har også med flaks og uflaks å gjøre, og en slags X-faktor. For vi må innse at Meløy er en liten distriktskommune som ikke har samme attraksjonsverdi som en by – vi har mer som må på plass for å få til etableringer, fastslår daglig leder Stine Estensen i Meløy Utvikling KF.
- Og konkurransen med omverdenen om å få etableringer er kjempestor, uansett bransje.

Stine Estensen


310 nye
Fortsatt skal hun lede staben i det kommunale foretaket Meløy Utvikling, og fortsatt skal basen være Kompetansehuset Meløy. Men, 100 potten med 100 millioner omstillingskroner er fordelt og ike lenger tilgjengelig.
- Av tilsagnene er om lag 70 prosent gått direkte til bedriftene, og resten til ulike fellesprosjekter på kompetanse- og bedriftsutvikling, blant annet utvikling ved Svartisen. Vi har også fått en del tilbake i form av renteinntekter og lån, slik at vi i praksis har hatt til disposisjon 111 millioner kroner, opplyser hun.
- Og antall nye arbeidsplasser?
- Inntil for kort tid siden var tallet 325 nye arbeidsplasser, men siden datalagring ved KryptoVault ikke blir noe av, er det om lag 310.

 

Og mange gründere er ikke ennå oppe og går med sin etablering – flere slike prosjekter er spennende og skal bli utviklet videre.
Stine Estensen


Bedre kundeperspektiv
- 230 prosjekter har fått støtte – forventer du flere resultater av dette enn det vi har sett til nå?
- Helt klart. Innenfor reiseliv, for eksempel, har vi investert gjennom flere år, og der ser vi en stor blomstring som vil fortsette. Og mange gründere er ikke ennå oppe og går med sin etablering – flere slike prosjekter er spennende og skal bli utviklet videre, mener hun.  
- Og næringslivets ønske om en kulturendring er blitt tatt på alvor, både av ordfører, kommuneadministrasjonen og oss. Klarere språk, bedre hjemmeside, månedlig næringsforum – det gjøres et veldig bra arbeid med å se næringsutviklingen fra et kundeperspektiv.
- Men nå dreier det seg også om trivsel og vi-følelse, ting som skal gjøre Meløy enda mer attraktivt å flytte besøke, flytte til eller etablere i. Her blir prosjektet Meløy Tett på viktig i årene som kommer.


Les også:

 

 

 

 

 

 

 

Les også: