Jan Fredheim (t.v.) gjør nok en utbygging ved sitt Meløy Sol og Trening, og har de erfarne Solhaug Byggevare-karene Egil Sneland og Magne Johansen (t.h.) til å utføre oppdraget med løpebane, nytt treningsareal og privat leilighet.

Bygger trening, igjen

Skrevet av Edmund Ulsnæs
05.04.2019 12:00

Hobbyen har blitt en livsstil, og gjennom dette har han investert tungt for å gi lokalbefolkningen et stadig bedre treningstilbud. Nå bygger 52-åringen ut, på nytt.

Han har alltid trent, Jan Fredheim. Som voksen gjorde han treningen til hobby og livsstil. Og nå, etter 23 års drift av treningssenter i heimhusan, i heimbygda, fortsetter han å investere tungt i trening. I samarbeid med Solhaug Byggevare.
- Stadig flere ser nytten av å trene, og gjør det året rundt. Nå har jeg troen på at folk både er interessert i å løpe og i andre og mer varierte treningsformer, sier han selv.

Nytt nå: løpebane
Det er denne troen som får neverdalingen til å investere nye 3,3 millioner kroner i år. Altså i ytterlig forbedring av Meløy Sol og Trening i Neverdal.
- Innendørs løpebane på 40 meter og mer friareal som passer til gruppetrening og varierte øvelser, ramser han opp.
Jan har det siste året prosjektert, og nå snart gjennomført, en 175 kvadratmeter stor utbygging av treningssenteret i Eidbukta. I tillegg kommer privat leilighet og annen tilpasning og bruksendring av bygningene. Her hvor han alltid har bodd – bygget står der fjøset var i oppveksten hans.
- Man må fornye et slikt senter hele tiden, ellers drar folk andre steder. Vi har utvidet åpningstidene etter hvert, og prøver å være fleksible slik at kundene kan trene når de vil.

 

- Nå har jeg troen på at folk både er interessert i å løpe og i andre og mer varierte treningsformer.
Jan Fredheim

 

Liker, investerer
De fast veifarende er vant til stadige endringer og utvidelser av eneboligen her ved fylkesveien, den som nå er like mye næringsbygg som bolighus. Dette årets utbygging er imidlertid mer ruvende og synlig enn noe tidligere, der den har spist seg i retning fylkesveien. Det langstrakte utbygget i to etasjer skal også begrense musikkstøy overfor treningsstudioets naboer.
- Lønnsom drift? Nei, omsetningen på 800.000 kroner i året er ikke noe å bli rik av, smiler Jan.
- Daglig leder Inger har en deltidsstilling, men for meg er dette bare en hobby. Det er jo fordi jeg har god inntekt fra jobb i Nordsjøen at jeg kan drive med dette. Jeg liker å drive med dette, og prøver å investere i nye ting når det er gode tider med bra pågang. Siden jeg eier bygget selv, kan jeg heller utsette å få inn husleia, hvis det er veldig rolig i senteret.

 

 

Får konkurranse
- Du sier at prisene på trening har stått nesten stille i disse over 20 årene?
- Ja, så skal man utvide driften må man selge til flere, få flere kunder. Derfor blir det spennende å se hvordan det blir nå, når vi utvider. Selv har jeg ikke helt hatt troen på dette med å tilby personlig trener, forklarer han.
- Så får vi se hvordan det blir framover, med konkurransen fra de som etablerer treningssenter på Ørnes.
Forteller han som investerer tungt i sin egen hobby. Og i lokalbefolkningens treningsmuligheter. Solhaug Byggevare sluttfører hans nye utbygging i sommer.


Jan Fredheim (52)
Oppvokst og fortsatt bosatt på Sandaa ved Neverdal, der han bygde enebolig i 1988 og ferdigstilte treningssenter i kjelleren sju år senere. Tidligere operatør i ammoniakkfabrikken til Hydro og senere i råglassfabrikken samme sted. Har jobbet offshore siden 2001, og er i dag operatør for Conoco Philips på Ekofisk-feltet. Eier 10 prosent av Meløy Sol og Trening AS, der Inger Evensen (45 %) og deres felles sønn Johan-Arild (45 %) er øvrige eiere.