Dina og Kristina på rett plass!

Skrevet av Astrid Berbusmel, foto: Edmund Ulsnæs
02.05.2019 10:58 - OPPDATERT 02.05.2019 11:07

Kristina Lea og Dina Strømdal har funnet sin plass i arbeidslivet. De to sprudlende og engasjerte damene er begge ansatt på Meløy Videregående skole avdeling Glomfjord.

- Vi er heldige som kan bidra til at elevene bli mer og mer selvstendige og virkelig blomstre, det gir inspirasjon og energi til å stå på for dem!
Dina Strømdal og Kristina Les

Både Dina og Kristina har annen yrkes-erfaring bak seg før de nå begge er under utdanning for jobb i skolen. Kristina har jobbet i dagligvarehandelen både i Stavanger og Ørnes, hun byttet over til barnehage og deretter videregående skole der hun fikk lærlingeplass i barne- og ungdomsarbeiderfaget i august 2018. Dina har fagbrev som industrimekaniker som hun tok på Bilfinger i 2012, og etter å ha vært lærervikar på MVG i 3 år har hun nå startet et utdanningsløp for å bli yrkesfaglærer.

Klar plan
Kristina forteller at hun startet på fagbrevet i barne- og ungdomsarbeiderfaget etter videregående skole i Stavanger, men at hun følte det ikke ble rett vei. Men når hun nå har hoppet på igjen, føler hun at det annerledes.
- Jeg er absolutt på rett sted nå! Fagprøven skal avlegges i november, og jeg har også søkt påbygging på Ørnes, for planen er å fortsette utdanninga.
- Hvorfor tror du det ble så annerledes nå?
- Det er «mer meg» å jobbe med ungdommer enn med barnehagebarn. Jeg synes det er mer utfordrende, og det å se den store utviklingen de har i løpet av skoleåret, er veldig givende!

Krevende kombinasjon
Dina er ansatt delvis som miljøarbeider og delvis som lærer. Samtidig går hun samlingsbasert utdanning, og etter 3 år vil hun være yrkesfaglærer i teknisk industri- og prosess-faget.
- Det er krevende å kombinere jobb og utdanning, men jeg er sikker på at det er dette jeg vil!
Etter å ha vært vikar-lærer ønsker hun sterkt å få denne utdanningen for å kunne undervise videre.

Stort engasjement
I beskrivelsen av skolehverdagen er de samstemte:
- Her er ingen dager like! Vår rolle her er å bidra til at ungdommene utvikler seg, at de øker mestringen hver dag. Vi er heldige som kan bidra til at elevene bli mer og mer selvstendige og virkelig blomstre, det gir inspirasjon og energi til å stå på for dem! Det å kunne være en støttespiller for de som sliter litt, se hver enkelt for den de er og få den gode kontakten med dem, motiverer oss hver dag.


Dina Marita Strømdal (32),
bor i Glomfjord med barna Isak 14 år og Magnus 10 år. Oppvokst i Jektvika i Rødøy. Fagbrev industrimekaniker i 2012, nå under utdanning til yrkesfaglærer. På fritiden liker hun å gå turer for å «lade batteriene».


Kristina Lea (27),
født og oppvokst i Stavanger, men sier hun har flyttet til Meløy for å bli! Hun kom hit i 2017, bor på Neverdalsnesset sammen med Robin Myrvang (26), har barna Emilie 8 år og Pernille 4 år. På fritiden tar hun gjerne turer med de tre hundene sine.