16 nybakte fagarbeidere fikk sine fagbrev, her er den glade gjengen sammen med (bakerst f.v.) Espen Edvardsen (fylkesopplæringsnemda), ordfører Sigurd Stormo, rådmann Adelheid Kristiansen og Thomas Maruhn (opplæringskontoret).

En milepæl i livet!

Skrevet av Astrid Berbusmel, Foto: prikkenoverien
13.05.2019 12:34

Slik beskrev ordfører Sigurd Stormo det å ta fagbrev. Fagbrevutdeling har vært en viktig begivenhet for Fylkeskommunen og opplæringskontoret i Meløy i mange år. De som har tatt fagbrev i 2018 ble invitert til et hyggelig arrangement i MBS-kantina siste fredagen i mars der musikalsk innslag ved Jøran Breivik og nydelig mat laget en festlig ramme.

- Reis gjerne ut å få erfaringer og mer utdanning, men kom tilbake til Meløy! Vi trenger dere!
Ordfører Sigurd Stormo

Akvakultur: (f.v) Ulrikke Ottesen, Eli Ellingsen, Marita Stavnes, Birgitte Stenvik Iversen, Richard Strand
16 personer møtte opp for å motta sitt fagbrev. I 2018 hadde opplæringskontoret 35 personer som avla og bestod fagprøve. De som hadde valgt å komme til utdelingen fikk en flott markering og et synlig bevis med flott innrammet fagbrev i handa.
Leder for opplæringskontoret i Meløy Thomas Maruhn ønsket velkommen og gratulerte alle med vel gjennomført utdanningsløp.
- Vi må også takke de bedriftene som tar inn lærlinger, de gjør en stor og viktig jobb, og investerer i sin egen fremtid ved å ta på seg dette ansvaret. De tar vare på ungdommene i en viktig fase i livet.


Tyra E. Ingebrigtsen tok fagbrev på Nexans på Rognan. -Flott bedrift å være lærling på, sier en meget glad og stolt fagbrevmottaker.

Læring hele livet
- Det er aldri for sent å gjennomføre utdanning og ta fagbrev, sa ordføreren i sin tale.
Meløy er en av kommunene i landet som har flest lærlinger i forhold til antall innbyggere. Et fagbrev gir en kompetanse å bygge videre på.
- Reis gjerne ut å få erfaringer og mer utdanning, men kom tilbake til Meløy! Vi trenger dere! Et fagbrev gir en retning for yrkeslivet – sånn også for meg, selv om jeg nå har et verv som det ikke finnes skole for, sa ordføreren i sin tale.


Barne- og ungdomsarbeider: (f.v) Annica Wenberg, Marie-Amalie Åsvang Halvorsen, Ole-Martin Waag Strømsvik

Bolyst viktig
Rådmann Adelheid Kristiansen vektla dette med at livet ikke er bare jobb, vi må også satse på bolyst.
- Vi kan ikke bare leve for å jobbe, men også jobbe for å leve. Meløy har plass til alle!
Hun viste også til utfordringen med å trekke til seg folk med utdanning.
- Både kommunen som arbeidsgiver og privat næringsliv sliter med å få søkere på ledige stillinger der fagkompetanse og høyere utdanning er ønsket. Ofte er det to som trenger jobb, og vi må kunne «sy pakker» med både jobb og bolig. Dette er en stor utfordring der vi må jobbe på lag for å være et aktuelt og reelt valg for jobbsøkere.


Produksjonsteknikk (f.v) Bendik Myrvoll Selstad, Tyra Eline Ingebrigtsen, elektro: Veronika Skjelstad, automasjon: Patrick Andrè Olsen Johansen

Etterspurte fagpersoner
Yrkesopplæringsnemda i Nordland var representert med Espen Edvardsen, som også er elev- og lærlingeombud i Nordland.
- Det er en stor begivenhet i livet å få fagbrev, både for den det gjelder, lærebedriften, opplæringskontoret og for lærerne som fulgte opp de unge i videregående skole. Det er også veldig gledelig at flere og flere velger å ta fagbrev i voksen alder.
I Nordland fylke var det nesten 1500 personer som tok fag- eller svennebrev i 2018. At Nordland er et godt fylke å bo i, og gir mange muligheter for de som ønsker å bosette seg her, er noe vi ofte hører. I hele fylket er det stor etterspørsel etter fagutdannede folk.
- Om dere velger å dra ut nå, så kom tilbake med kunnskapen deres. Dere er «Nordlands gull» som skal bygge lokalsamfunnene videre!


Helsefagarbeider: (f.v)Ramona Sjøteig Sæle, Mariann Stensrud, Rita Mari Eliassen Larsen, Pornchit Klinhom Bjærang

 

 

- Det viktigste er å fullføre

Espen Edvardsen som deltok på vegne av yrkesopplæringsnemnda, er bekymret for det store frafallet videregående opplæring. Statistikken viser at det i Nordland er ca 70% som fullfører fagopplæring på 4 år (2 år videregående og 2 år som lærling), men mange flere blir ferdige i løpet av de neste 2-3 årene.
- Det viktigste er at man faktisk fullfører! Ta heller en pause enn å slutte helt.

Ikke bare ungdommer
Det er stadig flere som tar fagbrev i litt mer voksen alder på bakgrunn av realkompetanse. De har jobbet i yrket i flere år og får derfor gå opp til fagprøven. 3 av 4 av de som fikk utdelt fagbrevet i helsearbeid må vel kunne betegnes som voksne.
- Det er ikke alle som fullfører fagutdanning i ung alder eller på normert tid. Men det er aldri for sent, det er mange ulike årsaker til at det man ikke følger det vanlige utdanningsløpet.

- Jeg kan som lærlingenes talsperson utgjøre en viktig forskjell når det oppstår humper i veien. Det er bare å ta kontakt!
Espen Edvardsen, elev- og lærlingeombud i Nordland

Skaper dialog
- Hva er elev- og lærlingeombudets rolle?
- Ombudet skal være elevenes og lærlingenes representant og talsperson. Jeg kan bistå i konflikter, skape kommunikasjon og dialog når ting blir vanskelige.
I 2018 hadde ombudet ca 300 henvendelser fra lærlinger, elever, skoler og foresatte. Lærlinger kan ha problemer med kontrakten, utfordringer med arbeidsgiver eller kan trenge informasjon om sine rettigheter som ferie, overtid og arbeidsmiljø.
- Lærebedriftene, instruktørene og lærerne har alle som felles mål å hjelpe lærlingene gjennom utdanningen. Og alle er glade og stolte når de klarer å ta fagbrev! Jeg kan som lærlingenes talsperson utgjøre en viktig forskjell når det oppstår humper i veien. Det er bare å ta kontakt!