Prosjektleder Kåre Eggesvik hos Moldjord Bygg og Anlegg (t.v) og Yara-innleid prosjektleder Einar Sandaa i Escon kjenner hverandre godt fra mange Yara-prosjekter i Glomfjord gjennom mange år.

En tanke komplisert

Prosjektet er både komplisert, kostbart og ikke helt uten risiko. Yara Glomfjord investerer 60 millioner kroner for å innfri nye myndighetskrav. Tankforskriften.

- Javisst blir det komplisert! Riktignok skal det sprenges i små doser, men det er kliss inntil rørgata med flytende ammoniakk. Så, skulle det skje noe, er det potensielt livsfarlig for folk rundt, vedgår Einar Sandaa.
Prosjektlederen peker og forklarer utfordringene. Vi står mellom voldsomme tanker og lange rørgater – alt er en del av gjødselfabrikken, den som er bygget i særdeles ulendt terreng hit ned mot Glomfjorden. Yara er snart midtveis i årets både kostbare og kompliserte prosjekt – det som gjennomføres etter pålegg fra Miljødirektoratet. For: alle tanker der det oppbevares farlig, flytende væske, som salpetersyre, lut og diesel, må sikres med oppsamlingsbasseng – i tilfelle lekkasjer.
- Fabrikken i Porsgrunn er nesten ferdig, men de har det ganske flatt og mye lettere. Direktoratet har innrømt at det terrenget vi har å jobbe med i Glomfjord er det vanskeligste de har sett. Så dette arbeidet er verken enkelt eller uten risiko, fastslår Einar Sandaa i Escon AS.

- Men det det er neste år at det virkelig blir krevende Riktignok skal det sprenges i små doser, men det er kliss inntil rørgata med ammoniakk-gass.
Einar Sandaa

‘Verre’ neste år
Innleid som prosjektleder siden Yara begynte planleggingen for 1 ½ år siden. Til nå er åtte tanker i størrelsen 30 til 150 kubikk sikret med oppsamlingsrør og -basseng. Moldjord Bygg og Anlegg har tatt grunnarbeid og betong – Bilfinger det mekaniske, rør, elektro og automasjon.
- Men det det er neste år at det virkelig blir krevende, smiler Einar.
For av alle 19 tanker, der noen også tas ut av bruk, er det selveste Storingen som nå venter. Den som vil gi både Yara og innleide entreprenører rikelig å bryne seg på. Den 6.000 kubikkmeter store syretanken, i bakken ned mot ammoniakk-kaia. 
- Når flere tanker skal ledes mot ett oppsamlingsbasseng, må dette romme 10 prosent mer enn den største tanken. Så, 6.600 kubikk i vårt tilfelle, forklarer han.

Det er bergrabbene blant tanker og rørgater, i bildet over, som skal sprenges bort for å gi plass til et gedigent oppsamlingsbasseng – se skissen laget av Rambøll Norge AS. I år og neste år sikrer eller utfaser Yara Glomfjord i alt 19 til dels store tanker i til dels ulendt fabrikk-terreng.

 

 

 

 

 

Diiiiiigert basseng
Og etter masse grubling på alternativer hos både Multicom, Rambøll og Yara:
- Løsningen blir å bygge et betongbasseng med åtte meter høye vegger, og som er 40 meter langt og 23 meter bredt. Da må vi sprenge ut 4.000 kubikk med fjell, og dette ligger tett inntil rørgatene.
Prosjekteringen gjøres i høst, enkelt-delene i stor-oppdraget legges ut på anbud i vinter, og så begynner tre måneder med fin-sprenging i februar.
- Dette er et veldig spennende og spesielt oppdrag. Vanligvis har kunden definert hva som skal gjøres og hvor lang tid det skal ta, men i dette tilfellet har det krevd mye grubling sammen med Yara og deres konsulenter for å finne den rette løsningen.
Yara Glomfjord investerer om lag 60 millioner kroner for å innfri myndighetskravene. Fra mai neste år skal det støypes betongbasseng, og installasjonsarbeidet pågår ut over høsten før hele bedriftens ‘tankfarm’ er sikret fra og med 2021.