I vinter stod fabrikken stille. Nå går det mot hektisk sommer, siden årsproduksjonen blir mer enn 20 prosent høyere enn forutsett hos Cargill på Halsa.

Ferskinger på Forøya

Ferske fjes er det mange av på Cargill for tiden! Bedriften oppbemanner pga nye avtaler – det gjør at produksjonen må økes betraktelig.

Veronika Skjelstad kommer med 2 fagbrev til Cargill.

Staben på bedriften på Forøya øker fra 34 til ca 50, og mange rekrutteres fra andre bedrifter i kommunen. Produksjonsleder Eirik Pedersen har hatt en stor jobb med intervjuer og ansettelser.
- Det er en utfordring å få fagfolk til å flytte hit fra andre plasser i landet. Dette er ikke unikt for vår kommune, mange steder er det stor mangel på fagpersoner, både med fagbrev og høyere utdanning.

Nye muligheter
I løpet av våren er altså mange nyansatte på plass på Cargill, og en av disse er Veronika Skjelstad som kommer fra Bilfinger. Hun har to fagbrev med seg i bagasjen, både som automatiker og elektriker. Veronika har allerede startet i sin nye stilling.
- Jeg ønsket nye utfordringer, og på sikt tar jeg kanskje enda et fagbrev. Siden jeg nå skal jobbe i produksjonen og ikke i vedlikehold, åpner det seg nye muligheter. Det er alltid positivt å ha flere bein å stå på.
Noe annet som er nytt for Veronika er skiftarbeid.
- Men det har gått greit så langt, sier Veronika.
Fra mai blir det 5-skift-ordning på den voksende bedriften.

Disse har også fått fast jobb i Cargill Ewos:
Espen Hammer Hansen, Rasim Øzdemir, Mats-Torry Solhaug Dahl, Stein Wictor Birkelund, Espen Johan Dahl, René Ringøy, Kjetil Aag Bårdsen, Ramona Sjøteig Sæle, Kim Eirik Antonsen, Joakim Myrvang, Veronica Skjellstad, Marius Myrvang, Ivan Ringøy, Ståle Mikkelborg, Ruben Jonassen.