Glomfjord Hydrogen-sjef Finn Nordmo (i midten) har jobbet iherdig siden 2016 for at Glomfjord Industripark igjen skal få hydrogenfabrikk. Her ser vi ham foran framtidsskipet ‘Energy Observer’ sammen med Meløy-ordfører Sigurd Stormo og daglig leder Stine Estensen i Meløy Utvikling KF. F.v Meløyordfører Sigurd Stormo, Finn Nordmo og Stine Estensen i Meløy Utvikling. Foto: arkiv

Finn på framtidsfest

- Vi har på en måte trådd vannet i to år. Endelig begynner det å skje noe! Finn Nordmo er spent og begeistret etter septembers hydrogenfest i Bodø.

Rammen rundt: sterk, bærekraftig sol fra skyfri himmel foran Stormen i Bodø. Og i havna – det 100 fot lange framtidsfartøyet ‘Energy Observer’, med elektrisk framdrift og produksjonsanlegg for hydrogen.
- Dette er veldig trivelig. Mange høytstående politikere har sagt ‘look to Glomfjord’ i framtidsdiskusjonene om hydrogen, og endelig: nå begynner det å skje noe! storsmiler Finn Nordmo.
Han er daglig leder i Glomfjord Hydrogen AS, og vi intervjuer ham foran den verdensturnerende energibåten. Etter å ha blitt knipset sammen med Meløy-ordfører Sigurd Stormo og Meløy Utvikling-leder Stine Estensen, forteller Finn om å delta på hydrogenseminar med 70 deltakere.

– Endelig begynner det å skje noe! sa han til Ny Næring under Bodø kommunes todagers hydrogenseminar.

Ser til Glomfjord
- Vi får mye oppmerksomhet og spørsmål under denne konferansen, og til vanlig får vi også mange henvendelser om Glomfjord Hydrogen, sier Finn, som holdt eget foredrag under ‘hydrogenfesten’ i Bodø ved forrige månedsskifte.
Bodø skal bli Smart Bodø, med ny by, ny flyplass og i førersetet på teknologi og bærekraftige energiløsninger. Dette dannet bakteppet for seminaret som hentet gjester og forelesere fra hele landet og dels fra utlandet. ByLab Bodø stod bak – den kommunale enheten som skal skape engasjement for utviklingen av den smarte byen.
- Glomfjord trekkes fram hele tiden, på grunn av vår historie, kapasiteten til å ta ned store mengder elektrisk kraft og en del andre naturgitte fordeler.
- Og én ting er sikkert: vi ville aldri kommet dit vi er i dag, hvis vi ikke hadde jobbet systematisk med dette siden 2016! fastslår Finn, som også er rådgiver i Meløy Utvikling KF.

- Det er helt naturlig at hydrogenet hentes fra Glomfjord, men da må vi komme i gang med mulighetsstudien og engineering allerede i vinter!
Finn Nordmo


Må i gang i vinter

Glomfjord Hydrogen AS er en framtidsrettet og spennende satsing i Glomfjord Industripark. I regi av Norsk Hydro ble verdens største hydrogenfabrikk drevet her, fra 1949 til -93. Dette vil Finn og hans eiere og støttespillere bygge på for å skape ny produksjon og nye arbeidsplasser.
- Det utløsende kan bli at de nye Vestfjord-fergene skal gå på hydrogen fra 2024. Det er helt naturlig at hydrogenet hentes fra Glomfjord, men da må vi komme i gang med mulighetsstudien og engineering allerede i vinter! Så, nå må eierne våre på banen, i arbeidet for å skaffe kapital! 
Av flere fordeler ved lokalisering av hydrogenproduksjon i Glomfjord nevner han også nærheten til Yara og gjødselproduksjon. 
- Saken er at en hydrogenfabrikk også vil produsere store mengder oksygen. Dette kan Yara benytte store mengder av, og for eksempel smoltanlegget til Mowi. Dermed har vi store kunder tett på, der eneste investering blir rørgater, opplyser Finn.

Eksempel på ledig tomt: her, ved hovedporten inn til Glomfjord Industripark, finnes ledig og tilgjengelig område for hydrogenfabrikk.

Trenger kunder
Flertallet av foredragsholdere i Bodø var hentet fra hans nettverk, og det ble snakket hydrogen både globalt og lokalt som framtidig energikilde. Toyota-konsernet produserer 30.000 hydrogenbiler neste år. 
- Hvis du skal ha en nullutslippsbil som skal gå mer enn 35 mil uten lading, så er det billigere og mer økonomisk forsvarlig å lage hydrogenbil enn el-bil, sa SINTEF’s Steffen Møller-Holst i sitt foredrag. 
- Men Finn, hva er egentlig ståa for Glomfjord Hydrogen i høst?
- Vi har klart et business-case for å levere hydrogen som gass. Men, vi trenger en kunde, og da støtter vi så godt vi kan Bodø kommune som jobber for å få opp en fyllestasjon for busser, biler og tog. Og så er det å komme i posisjon for Vestfjord-fergene og produksjon av flytende hydrogen – det blir et stort og komplisert anlegg. Innovasjon Norge er positiv til satsingen, men nå trenger vi noen millioner til mulighetsstudie og engineering, sier han.


Glomfjord Industripark (GIP)
Etablert 2003 som avdeling i Yara Glomfjord. GIP ledes av Leif Kristiansen, og åtte ansatte fordelt på tre avdelinger drifter og vedlikeholder infrastruktur som vei, vann, avløp, instrumentluft og el-kraft. Det er siden år 2000 investert 250-300 millioner kroner i forbedring av denne infrastrukturen, og GIP har tilgjengelig 100 megawatt elektrisk kraft og et godt og omfattende fordelingsnett på vann, avløp og strøm.

 

Glomfjord Hydrogen AS
Etableringsdato: 16. juni 2016
Forretningsadresse: Glomfjord Industripark
Eiere: Meløy Energi AS (29 %), Nel ASA (29), Greenstat AS (29) og Meløy Næringsutvikling AS (13).
Daglig leder: Finn Steinar Nordmo (f. 1942)
Styreleder: Jon André Løkke (f. 1970)