Meløy Energi-sjef Børge Selstad er fornøyd med utviklingen, men kan ikke gi seg selv og staben toppkarakter etter driftsåret 2018. Forbedringsarbeidet fortsetter.

Fra bedre til best

Skrevet av Edmund Ulsnæs
14.06.2019 11:00

Systematisk forbedringsarbeid. Målstyring på detaljnivå. Dette var overskriftene da Meløy Energi’s unge toppsjef overtok styringen. Så, hvordan gikk egentlig 2018?

- Alt i alt et veldig bra år, men siden vi ikke nådde alle målene våre, kan det ikke bli toppkarakter. Vi får si…..en 4+! konkluderer Børge Selstad (39).
2018 ble Meløy Energi-sjefens første (nesten) fulle driftsår i direktør-stolen, etter tiltredelsen 1. februar i fjor. Med lang erfaring fra REC Wafer, Norwegian Crystals og senest Elkem Silicon Material, satte han straks systematisk forbedringsarbeid helt øverst på agendaen for seg og energi-staben.
- Vi nådde ikke målene våre på verken på kraftproduksjon, kraftsalg eller driftsresultat. Men, vi har en veldig fin utvikling på systematikk, prosjektoppfølging og langtidsplanlegging, pluss et veldig lavt sykefravær, sier han fornøyd.

Krevende på kraftsalg
Mens produksjonsmålet var 44 gigawatt-timer, endte det på 39,4. Mens målet for driftsresultat var 8,1 millioner kroner, endte det på 7,7. Og, til tross for økende produksjon og bedre pris på solgt kraft enn budsjettert, ble det et krevende år for kraftsalg.
- Ingen kunne se for seg at kraftprisen skulle stige utover våren i fjor – normalt synker den jo. Og vi hadde nok ikke gode nok prosesser på økningen, altså overfor våre kunder, der prisøkninger skal varsles 14 dager før. Så, der vi selv måtte betale mer for krafta vi kjøpte for videresalg, ble vi hengende etter på prisingen av vår egen, slik at vi tapte en god del penger, vedgår han.
- Men, vi skal ha enda tettere markedskontakt framover, og ha god støtte utenfra i den prisingen vi gjør.

- Jeg synes vi har kjempekontroll på ting som prosjektoppfølging, vernerunder, overtidsbruk, likviditet og tilsyn. Veldig morsomt å være på dette nivået!
Børge Selstad

 

Ikke nok kapasitet
Etter driftsinntekter på 137 millioner i 2013 har Meløy Energi AS vært stabile på rundt 120 i årene etter. Driftsresultatet siden 2016 har vært henholdsvis 8,3 og 4,3 og i fjor 7,6 millioner. Og så, på grunn av historisk høyt investeringsnivå, er årets resultat-mål lagt til 7,2 millioner.
- Et annet viktig målepunkt for oss er at vi skal utvikle oss til å bli en konkurransedyktig aktør på høy- og lavspentleveranser helt fra Lurøy til Bodø. Og riktignok har vi hatt store leveranser til både Statkraft, Aminor, Cargill og IRIS, men vi har ikke så langt hatt kapasitet til å være nok ute i en større region – førsteprioritet er tross alt vårt eget nett. Men, vi har kompetansen som skal til, og dette målet videreføres, fastslår Børge.

Mot bedre karakter
Hva så med det systematiske forbedringsarbeidet? I Meløy Energi er to årlige mål-oppsummeringer blitt til måneds- og ukerapporter. Resultatoppnåelsen er visualisert med rødt og grønt, altså helt tydelig på hva bedriften har levert på en rekke målepunkter, og hvor man skulle vært.
- Jeg synes vi har kjempekontroll på parametere som prosjektoppfølging, vernerunder, antall utfall med årsak, overtidsbruk, likviditet og tilsyn. Veldig morsomt å være på dette nivået! smiler han.
- Det er en komplisert virksomhet med flere disipliner, men med de rette verktøyene får vi både presisjon og god sekundering på vei mot målene. Nå begynner vi å bli god på dette, og lykkes vi like god resten av året, blir nok karakteren på 2019 en 5+, blunker han.Meløy Energi AS
Stiftet 7. januar 1997 som aksjeselskap, og 8. desember 1938 som Meløy kommunale elektrisitetsverk. 28 ansatte fordelt på Meløy Energi nett (5) og Meløy Energi drift (23). Driftsinntekter 2018: om lag 145 millioner kroner. Daglig leder er Børge Erlend Skaret Selstad (f. 1980), styreleder er Rolf Inge Sleipnes (f. -57) og selskapene eies 100 prosent av Meløy kommune.

 

- Ikke prikkfritt, men svært fornøyd med utviklingen.
Sier Meløy Energi-sjef Børge Selstad om HMS-året 2018. Kraftleverandøren pådro seg tre arbeidsskader på ansatte – riktignok mindre uhell, men likefremt skader i form av klemt hånd og kutt i finger.
- Målet er helt klart 0 skader. Men, vi jobber veldig mye med hvordan vi jobber, og for å redusere adferd som gir risiko og tilløp til hendelser. Og kulturen for å melde inn avvik blir stadig bedre, mener han.
Fra tidligere tilnærmet 0 innmeldte avvik, ble det i fjor registrert nesten 120, altså ca. 10 avvik i måneden, fra i alt 28 ansatte.
- Jeg er svært fornøyd med denne utviklingen, og vi begynner å få inn en kultur der å melde avvik blir sett på som et potensiale for forbedring.

 

Forbedringsarbeidet fortsetter, og i år skal kraftleverandøren rekord-investere. For eksempel i graving av fiber på Reipå, på bildet utført av Jan Ivar Midthun (foran) og Ragnar Bekkvik i Løvset Maskin. (foto: Astrid Berbusmel)

 

- 24 millioner kroner betyr at vi har eiere som vil ha utvikling.
Børge Selstad

 

- Ja, det var et artig styremøte da budsjettet ble vedtatt med disse investeringene! smiler Meløy Energi-lederen.
Investeringene som skal gjøres i 2019, de er nemlig historisk høye. Over 24 millioner kroner investerer nemlig Meløy Energi i år i forsterking og forbedring av kraftnett og fibernett.

Kraftig forbedring
- For eksempel skal vi bruke 5,2 millioner til å fjerne svake punkter og forsterke ulike strekninger. Et av våre viktigste målsettinger er å levere sikker strømforsyning uten uplanlagte utfall, forklarer Børge Selstad.
Ikke minst viktig: denne vårens legging av ny sjøkabel fra Halsosa på Halsa og under Bjærangfjorden, til Saura-området ved Engavågen. Her ble forberedelsene gjort med kabel ned til fjæresteinene i fjor.
- Så begynner vi også på en toårig og nødvendig oppgradering der Lysvatn kraftstasjon får nytt kontrollanlegg. Denne investeringen er på om lag 10 millioner kroner, der vi tar om lag 40 prosent i år.

Fiber, fiber
I vår forrige utgave skrev Ny Næring om den aller største investeringen i 2019, nemlig byttingen av nær 3.000 automatiske strømforbruk-målere i Meløy – en totalkostnad på 8 millioner kroner. Så er det fiber. Reipå har fått de gode nyhetene i vår, der utbygging for 4,5 millioner begynte tidligere denne måneden. Nå jobbes det med finansiering av Neverdal – en kostnad på 3 millioner. Kraftleverandøren skal også investere nær 1 million i produksjonsutstyr og transportmidler.
- Investeringsbeløpene i år er helt andre tall en det som er normalt for oss. 24 millioner kroner betyr at vi har eiere som vil ha utvikling, noe som er veldig bra!