Med utgangspunkt her, i bittelille Storvik i Gildeskål, driver tre svensker virksomhet som forbedringseksperter. Men kundene, de er langt unna!

Fra Storvik til verden

Skrevet av Edmund Ulsnæs
03.07.2019 11:00 - OPPDATERT 03.07.2019 12:12

Det var en selvfølge å etablere konsulentvirksomhet i lille Storvik i Gildeskål. Men, like selvsagt for Simonsson & Widerberg Lean Consulting er det å reise - langt og utenlands. For det er der kundene er…

- Da vi slo oss ned i Storvika i 2010, var vi veldig bevisst på avstanden til nærmeste flyplass. For flyplasser, de bruker vi mye i vår jobb! smiler Ulla Simonsson og Ronny Widerberg.
Vi møter forbedringsekspertene i hjemmebasen, i ‘Gammelskola’ her under Storvikskaret, den 1.043 meter høye Høgnakken og den karakteristiske Finnesjura. Det svenske konsulent-paret er bestemt på at akkurat dette skal være basen for virksomheten. Men, når jobben skal gjøres, da må det reises.

- Da vi slo oss ned i Storvika i 2010, var vi veldig bevisst på avstanden til nærmeste flyplass. For flyplasser, de bruker vi mye i vår jobb!
Ulla Simonsson

 

Storvika-Sverige t/r
- Jeg er vant til at det er slik jobben min er. Når man skal hjelpe internasjonale selskaper med forbedringsarbeid, så må man jo reise dit de holder til, mener Ronny.
Han er den av dem som reiser aller mest. På farten i hele Norge og hele Sverige – hjemme i Storvika i helgene. Ny Næring har tidligere skrevet om hans Lean-hjelp til svenske Trioplast og danske Consolis – nå er det det svenske transportselskapet Green Cargo, som siden 2016 også har virksomhet i Norge, som trenger Ronny for å identifisere flaskehalser og nye rom for effektivisering i produksjonen.
- Mens jeg har i større grad jobbet for små og mellomstore bedrifter, også her i Meløy, Gildeskål og Bodø, forteller Ulla.
- Nå for tiden reiser jeg også mye til kunder i Sverige. Så vi er mye på farten, før vi møtes i Storvika i helgene, smiler hun.

- Jeg er vant til at det er slik jobben min er. Når man skal hjelpe internasjonale selskaper med forbedringsarbeid, så må man jo reise dit de holder til.
Ronny Widerberg

 

Lite Meløy-region
Ulla, Ronny og Linus – tredjemann i selskapet – hjelper alle typer virksomheter med forbedringer. All produksjon gir ulike former for sløsing – sløsing med tid, råstoffer eller i form av nedetid. Og alle virksomheter har sine flaskehalser. Å eliminere flaskehalser og redusere sløsing – dette gir økt produksjon og effektivitet. Som synes på bunnlinja i regnskapene, og som er musikk i ørene for enhver daglig leder.
- Selv om vi har en god kompetanse på lønnsomt forbedringsarbeid, har selskaper i Meløy-regionen til nå ikke benyttet våre tjenester i stor grad. Dette kan virke litt pussig for oss, på én måte, men jeg tror det har med historie og tradisjon å gjøre, mener Ronny.
- Sverige har lange tradisjoner på industriell produksjon, og alle de store selskapene jobber med Lean, som er vårt arbeidsområde. I Norge er nok ting i større grad bygget på råvareutnyttelse, som fisk, gass og olje, tror han.


 

Jobber utenlands: Ronny Widerberg
Oppdrag juni 2019: Green Cargo, Eskilstuna

Green Cargo AB er et svensk, statlig transportselskap som frakter gods med tog i Sverige og til og fra utlandet. Omsetningen er om lag 4 milliarder svenske kroner, og selskapet har ca. 1.800 ansatte, 360 lokomotiver og 5.000 godsvogner.
- Kontakter fra mitt forrige oppdrag, hos den danske betongelement-fabrikanten Consolis, gjorde at vi nå er engasjert av Green Cargo, forteller Ronny.
- I vedlikeholdsverkstedet deres i Eskilstuna jobber 60 personer, og med 360 lokomotiver er dette en stor virksomhet. Nå vil de effektivisere – de ser et forbedringspotensiale de ikke har klart å ta ut til nå. Jeg hjelper dem å lage en ‘diagnose’ på dagens situasjon, før vi lager ‘medisin’, altså lager nytt design og nye planer. Så skal forbedringene oppnås innenfor sikkerhet, lederskap, standardisering av arbeidsoppgaver, kapasitetsplanlegging, kvalitet og 5S, forklarer han.
5S er ulike systematiseringsmetoder på en arbeidsplass for å eliminere sløsing og forbedre flyt.
- Dette er et artig oppdrag, for ledelsen kan Lean, og vet hva som må til. Sammen har vi identifisert at kanskje 20-25 prosent av operatørenes tidsbruk er unødvendig – så som mye gåing, leting etter verktøy og dødtid.
- Mye reising, og utenlands, i jobben din?
- Ja, men det er slik jeg alltid har jobbet – jeg har hatt om lag 30 oppdrag i 15 land gjennom årene. Vi reiser dit kundene våre er, og slik må det være, smiler Ronny.

 

Jobber utenlands: Ulla Simonsson
Oppdrag juni 2019: Region Jämtland Härjedalen

Svensk næringsliv henter i dag hjem en del produksjon som tidligere ble gjort utenlands, i lavkostland. Gjennom det nasjonale prosjektet Smart Industri skal svensk industri ta nye steg for bedre lønnsomhet. Jämtland Härjedalen øst for Trøndelag er en tung region.
- I fjor deltok 12 av regionens bedrifter i vår modulbaserte Lean-opplæring, og nå videreføres prosjektet med meg som prosjektleder, opplyser Ulla.
- Disse bedriftene er alle leverandører til en stor virksomhet som lager tilt-rotatorer, altså den delen som gjør at for eksempel en gravemaskin-skuffe kan tiltes i flere retninger. Denne virksomheten skal vokse kraftig, og for å oppnå dette må bedriftens underleverandører være med på et omfattende forbedringsarbeid, forklarer hun.
- Nå gjennomfører vi work-shops ute i bedriftene, der det jobbes i grupper med emner som 5S og materialflyt. I tillegg har vi egen coaching-dag tilpasset den enkelte bedriften. Bedriftene jobber også med andre emner, men vårt hovedfokus er å øke produktiviteten. En bedrift har for eksempel fem dagers leveringstid på sitt produkt, mens konkurrenten klarer det på tre dager – så der kan det forbedres.
- Mye reising, og utenlands, i jobben din?
- Ja, slik jobber vi alle tre. Så vi møtes i helgene, i Storvik!

 

Jobber utenlands: Linus Larsson
Oppdrag juni 2019: Hellströms Gruppen

Hellströms er et svensk selskap med om lag 370 millioner kroner i årsomsetning og om lag 150 ansatte. Bedriftens hovedprodukt er ventilasjonssystemer.
- Bedriften har tidligere deltatt i modul-opplæring i Lean, og har fått på plass et grunnlag. Nå er det mitt oppdrag å hjelpe vedlikeholdsfolkene deres å oppnå mest mulig oppetid på maskinene – produksjonslinjen deres er veldig robotisert, så oppetid er svært viktig, forklarer Linus om oppdraget.
Han hjelper også datterselskapet NVI, som lager modulskorsteiner. Målet er å redusere sløsing med tid, i form av nedetid.
- Det er vanskelig å anslå det nøyaktige potensialet de har, men de har mye å ta tak i – det er mye å gå på, så mye kan jeg si.
- Mye reising, og utenlands, i jobben din?
- Ja, men det er slik jeg liker det, og jeg har jobbet utenlands før jeg kom til Simonsson & Widerberg, også. Jeg har ikke familie, og da kan jeg bo her i Åre eller i Storvika, men reise til jobboppdrag for eksempel i Sverige, forteller Linus.