I snart 20 år har Meløy’s lokale kraftleverandør bidratt med betydelige sponsormidler. Hans Ove Hagen (t.h.) og Lars Arntzen i Glomfjord Alpinsenter er blant ildsjelene som investerer både store mengder penger og arbeidstimer i lokale lag og foreninger.

Gir energi til ildsjelene

Skrevet av Edmund Ulsnæs
14.04.2019 13:00 - OPPDATERT 14.04.2019 16:37

Meløy Energi AS har gitt hele 350.000 kraftkroner til lag og foreninger. Kraftleverandøren er dermed en viktig støttespiller for mange lokale ildsjeler.

- Gjennom sponsormidlene ønsker vi å gi vårt bidrag til at det skapes gode aktiviteter rundt i kommunen, sier markedskonsulent Mette Bjørnvik og fagsjef for fiber og marked Reinert Aarseth i Meløy Energi.
Imponerende 350.000 kroner drysses ut over frivilligheten i Meløy kommune i år. Selskapet har i nesten 20 år delt ut svært betydelige summer gjennom sine sponsormidler. Nylig ble den første tildelingen i 2019 gjort. 10 av 17 frivillige organisasjoner fikk ja på sin søknad om økonomisk støtte. I tillegg kommer løpende avtaler, så totalt er det nå 23 ulike lag og foreninger som får velkomne kroner inn på kontoen.

 

- Vi ønsker å satse spesielt på de som driver forebyggende arbeid med hovedvekt på barn og unge.
Mette Bjørnvik

 

Stor variasjon
Det er stor variasjon i søknadene som kommer inn til selskapet. I bunken finnes både korps, kor, idrettslag og velforeninger. Det er altså et ganske stort spenn i formål, og det søkes om støtte både til generell drift og til spesielle prosjekter. Også den årlige ungdomskonserten har fått sin del av midlene.
- Hvilke kriterier går dere etter når dere skal vurdere søknadene?
- Vi ønsker å satse spesielt på de som driver forebyggende arbeid med hovedvekt på barn og unge, og derfor er det disse søknadene som oppnår de høyeste beløpene.
Størrelsen på beløpet som tildeles varierer fra noen tusenlapper og opp til 25.000,- pr. år.

 

- Vi er stolte av å kunne gi vårt samfunnsbidrag på denne måten! Det er viktig for selskapet å bidra til økt trivsel og engasjement.
Reinert Aarseth

 

Samfunnsengasjement
Meløy Energi AS er Meløy’s lokale aktør på energifeltet, og det er frivillig arbeid i Meløy kommune som er førsteprioritet når utvelgelsen av mottakere av sponsormidler gjøres. Meløy Energi AS ønsker å gi noe av overskuddet sitt tilbake til innbyggerne - og dermed kundene sine – og gjennom denne ordningen vise sitt samfunnsengasjement. Mange energikroner er pløyd ned i kunstgressbaner ulike steder i kommunen, og for eksempel i fotballhallen på Reipå og alpinanlegget i Glomfjord.
- Vi er stolte av å kunne gi vårt samfunnsbidrag på denne måten! Det er viktig for selskapet å bidra til økt trivsel og engasjement omkring i de ulike bygdene! mener Reinert.

Mette Bjørnvik og Reinert Aarseth i Meløy Energi AS deltar i utvelgelsen blant søkerne på sponsormidler. Kraftleverandøren deler ut hele 350.000 kroner hvert år.


Hele kommunen

Noen av tiltakene som støttes, vil merkes i hele kommunen. Meløy turorienteringsklubb har fått tilskudd til å lage turorienterings-kart som skal deles ut til alle husstander i Meløy. Ungdoms-satsingen i Meløy Fotballklubb får også sin del av sponsor-kaka.
- Dette er et tilbud som favner hele kommunen med spillere som rekrutteres fra flere idrettslag, også i nabokommunene Rødøy og Gildeskål.
Meløy Energi gjør tildelinger i mars og i september. De heldige mottakerne inngår en sponsoravtale med selskapet, og en slik avtale innebærer ulike forpliktelser og rettigheter. Hovedbudskapet er at det vises at Meløy Energi AS er med som samarbeidspartner.
- Det inngås nå gjerne avtaler som gjelder for 2-3 år, dette gir større forutsigbarhet for mottakerne, forteller Mette.


Rekruttering

Tekst: Astrid Berbusmel

En annen del av sponsor-porteføljen til Meløy Energi AS er «Energi-stipendet». Dette stipendet deles ut til elever på 2. -og 3.-året på studiespesialisering ved Meløy videregående skole. Det skal stimulere elevene til å velge en fagkrets som gir direkte opptak på ingeniør-studier. Stipendet er på kr 10.000 kroner fordelt på 2 år.
- Arbeidskraft med ingeniørutdanning har vi stort behov for, og vi ønsker å være med å støtte disse elevene med tanke på rekruttering til oss.


En del av beredskapen
Det er ulike forventninger og forpliktelser som kommer frem i en sponsoravtale med Meløy Energi. Ett punkt går på beredskap. I en ekstremsituasjon med langvarig nettutfall kan Meløy Energi bruke nettverket av lag og foreninger for å komme i kontakt med innbyggerne rundt i kommunen.
- I en gitt situasjon kan dette være en viktig brikke i vår beredskap, forteller markedssjef Reinert Aarseth.
- Det er viktig å nå ut med informasjon til alle dersom strømmen skulle bli borte over et lengre tidsrom.

 


Mange strekker seg veldig langt, bokstavelig talt døgnet rundt. Det er de som står opp 2 ganger pr. natt for å dra opp i bakken og snu snøkanonene!
Lars Arntzen

Tekst: Astrid Berbusmel / Foto: Edmund Ulsnæs

En av de glade mottakerne av sponsormidler er Glomfjord Alpinsenter, som har gjort store investeringer i mange år.

Daglig leder Hans Ove Hagen og sponsoransvarlig Lars Arntzen forteller at det er investert ca 3 millioner de siste årene. Støtten fra Meløy Energi AS kommer selvfølgelig godt med i finansieringen av dette. Ny tråkkemaskin og barneskitrekk er de mest synlige bevisene på at dugnads-gjengen står på for å utvikle anlegget videre. Alpinsenteret drives utelukkende på dugnad, og alt overskudd kjøres rett inn i videre utvikling av anlegget.

Døgnet rundt
- Uten dugnadsgjengen og den innsatsen de gjør, og kompetansen de sitter på, hadde dette ikke vært mulig. Mange strekker seg veldig langt, bokstavelig talt døgnet rundt. Det er de som står opp 2 ganger pr. natt for å dra opp i bakken og snu snøkanonene! forteller Lars Arntzen.
- Denne «personkapitalen» er helt avgjørende!
Det betydelige antallet dugnadstimer gjennom hele året gjør det mulig for ski-folket å nyte godene når snøen kommer. Lars forteller at det er mye som skjer utenfor de ukene alpinsenteret faktisk er åpent.
- Det er mange detaljer som må være på plass for at skiglade barn og voksne skal få det tilbudet vi har her. Godkjenning av heisene, skoging, forsikring og drift av snøkanoner er noe av det som skaper utgifter hele året. Sponsormidler er med på å skape en stabilitet og en buffer i ustabile vintre slik at tilbudet kan bestå, sier to av de mange ildsjelene i Glomfjord alpinsenter.

 

- Næringslivet er en viktig bidragsyter, de må gjerne komme enda sterkere med. Vi trenger flere med på laget for at tilbudet skal bli minst like bra i fortsettelsen.
Lars Arntzen og Hans Ove Hagen

 

Sosial samlingsplass
Nytt av året er barneskitrekket. - Det er et svært populært tilbud, forteller Lars Arntzen.
- En gledelig effekt av dette er at det er skapt en ny møteplass for unge voksne. Ungene har det trygt og fint i trekket, og de voksne slår av en prat med de andre foreldrene nederst i bakken. At alpinanlegget er en populær samlingsplass for mange vises på salg av billetter og sesongkort.
- Så langt i år er det solgt nesten 80 sesongkort, noe som er ny rekord, opplyser Hans Ove Hagen.

Helårsbruk
Det er mange som benytter bakkene til tur- og treningsarena – snø eller ikke. Tråkkemaskinspor gjør at fotturer også er en populær vinterlig aktivitet. - Det er mange som tar turen på føttene til Tverrfjellet på godværsdagene.
– Det kommer ski-entusiaster fra både vår kommune og mer langveis fra for å bruke både nedover- og bortover-ski. Vi ønsker å bidra til å lage et tilbud som trekker folk til Meløy, både turister og nye innbyggere.