Glade nyheter i Meløy

Skrevet av Edmund Ulsnæs
15.01.2019 11:31 - OPPDATERT 08.02.2019 08:51

Meløy pustet lettet ut da den permitterte staben i Norwegian Crystals fikk mønstre på jobb til full ingot-produksjon fra januar. Men jobben blir ikke enkel, fastslår sjefen.

Jeg tror markedet for solenergi blir veldig tøft i fem år til. Men, så vil det bli en helt annen og bedre hverdag for dem som er igjen i bransjen.
CATO LUND

- Nå har vi en tøff produksjonsplan som vi er helt avhengig av å lykkes med. Det blir ikke enkelt, men vi SKAL klare det! Og investorene tror på oss – hvis ikke hadde vi aldri klart å hente inn så mye kapital!
Cato Lund tar seg tid til en halvtimes prat med Ny Næring. Han er akkurat tilbake fra viktig styremøte i Oslo, og julefreden kan langtfra senke seg i Norwegian Crystals-fabrikken. Det blir nemlig full drift fra uke 2 i januar, etter produksjonsstopp og permittering av staben siden september.
- Vi kan prise oss lykkelig for vannkraften, og det naturlige kjølevannet! For det er det grønne avtrykket som gjør at kundene vil bruke oss, og betale litt mer for silisiumwafere, smiler Cato.
- Jeg tror markedet for solenergi blir veldig tøft i fem år til. Men, så vil det bli en helt annen og bedre hverdag for dem som er igjen i bransjen. Framtidsutsiktene for vind- og solenergi er nemlig fantastiske!

Økning-løsning funnet
Hele Meløy-regionen har grunn til å glede seg når NC nå melder gjenopptak av produksjonen. Meløy’s nest største bedrift har voldsomme vekstplaner, og en femdel av kommunens omstillingsmidler er investert her. Mangedobling av produksjonen skal gi minst 50 nye arbeidsplasser i Glomfjord.
- I perioden med stans har vi funnet en løsning for å øke produksjonen pr. ovn fra 1.700 kilo ingot i måneden, opp til 2.500 kilo. Slik får vi kostnadene pr. enhet så lavt som vi trenger, forklarer Cato.
Forutsetning 2 for å lykkes er kundene. En del av staben har mønstret på for å lage ingoter som er sendt til kvalifisering hos nye kunder, store kunder som vil betale det lille ekstra for verdens beste kvalitet.
- Og så er det kapital. Nå hentes det inn om lag 25 millioner kroner i lån fra eierne, lån som senere kan konverteres til aksjer. Slik får vi startet opp driften igjen.
I neste omgang er målet å hente nye 60 millioner innen mars. Da kan de 144 støypeovnene som er mellomlagret i Hamburg, hentes til Glomfjord, installeres og settes i drift.

Færre enn fryktet
- Men du har mistet folk i høst?
- Ja, dét er ikke til å unngå, når vi måtte permittere. Men, av de 12 vi har mistet er bare 3 operatører - betydelig færre enn jeg fryktet. Det er i produksjonen verdiene skapes, og de dyktige operatørene våre blir enda mer viktig nå.
- Og hva med opp-bemanning nå?
- Så godt som alle 100 ansatte er tilbake i januar. Så vil nok den planlagte utbyggingen av produksjonen ta lengre tid enn vi planla før waferprisen fortsatte å falle. Men ferdig utbygget vil vi fortsatt trenger minst 50 flere enn vi har i dag.

 


- og Meløy bidrar

Når Norwegian Crystals bringer gode nyheter om oppstart, har Meløy kommune bidratt med 1 million kroner.

- Ingen tvil om at Norwegian Crystals er i en tøff markedssituasjon. Men, vi i Meløy kommune har hele tiden hatt stor tro på satsingen, forsikrer ordfører Sigurd Stormo.
Gjennom det seksårige omstillingsprogrammet har han og resten av omstillingsstyret bevilget nær 20 millioner kroner til solenergibedriften, etter at den etablerte seg i produksjonslokaler etter REC Wafer.
- Og når NC nå starter produksjonen igjen etter stansen i høst, er vi med og investerer sammen med eierne. Vi går inn med et konvertibelt lån på 1 million kroner, opplyser Sigurd.
- Hvorfor er dette viktig å gjøre?
- For å vise at vi er med, og fordi det har stort interesse for oss at NC lykkes. Dette er kommunens nest største bedrift, og den er svært viktig for både direkte og indirekte sysselsetting i regionen, understreker han.