På tur hjem fra nattskift i fullgjødselfabrikken møter Mathias Leonhardsen ‘sjeferiet’ til tidlig sikkerhetsprat. Fra venstre Nord-Europa-sjef Pål Hestad, driftsleder Torstein Svendsgård i PKL og produksjonssjef Frank-Robert Eriksen.

Hyggelig dag, alvorlig tema

Skrevet av Edmund Ulsnæs
05.06.2019 11:00

Alle må ta ansvar for at vi kommer oss hele og friske hjem fra jobb, sier fabrikksjefen. Yara Glomfjord spanderte igjen en hel dag for å snakke, teste og tenke helse og sikkerhet på jobb.

Tidlig en tirsdags morgen: humør, latter og litt frukt i kurven, her ved portene til Yara-fabrikkene ved Glomfjorden!
- Det er alltid fint å være her på morran og møte både avgående og pågående skift. Alle er veldig blide og positivt overrasket over at vi er her.
Yngve Olsen har vært på plass på nedre område siden kvart over seks denne morran, etter kjøretur fra hjemme på Engavågen. Og Yara Glomfjord’s sjef for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet er ikke alene – her treffer vi både pakkerisjef Torstein Svendsgård, Torild Svendsen fra fagforeningen HIAF, Bjørn Espen Kristensen fra samarbeidspartner Bilfinger, og Yara’s Nord-Europa-sjef Pål Hestad.

May-Liss Olsen lar Thomas Maruhn forsøke å treffe nøkkelhullet med ‘promille’ på 1,5, og hun viser sikkerhetsutstyr til Ronny Solberg og Kenneth Kristensen (foto: Astrid Berbusmel).


God stemning, alvorlig tema

- Om en slik sikkerhetsdag utgjør en forskjell? Ja, det gir oss i hvert fall muligheten til å snakke sikkerhet på en positiv måte, heller enn i det alvoret som kommer etter en hendelse. Og sammen med alle andre tiltak har det effekt.
- God stemning her ved porten, men det ligger alvor bak?
- Ja, helt klart, og dette er vi inne på i alle møter ut over dagen. For vi hadde to skader på ansatte i fjor som medførte behandling, og dét kan vi aldri være fornøyd med, fastslår Yngve.
- Heldigvis har vi til nå i år ikke hatt skader i det hele tatt. Men vi gransker alle skader, og i den ene i fjor var det utstyr som sviktet – da går det på kontroll og vedlikehold og gode nok rutiner.

Må ikke ta lett på
Den årlige sikkerhetsdagen ble rullet ut verden over i Yara International for fire uker siden. I den interne brosjyren beskriver fabrikksjef Øyvind Jenssen dette som en fin tradisjon, en dag med rom for å se sikkerhetsutstyr, snakke sikkerhet og bli påminnet om at en gjødselfabrikk er et landskap der farlige situasjoner kan oppstå. Det er ikke ‘kleint’ å snakke sikkerhet – det redder liv, skriver han.
- Det kan nok skje at en del rutinejobber tas litt for lett på – at man ikke diskuterer sikkerheten før arbeidet gjøres, vedgår produksjonssjef Frank-Robert Eriksen, som også er grytidlig på plass og møter de fabrikkansatte.
- Skadestatistikken fra i fjor viser at da kan ting skje, og selv om de involverte var heldige, fikk de bruddskader som kan gi dem plager lenge.

Fabrikksjef Øyvind Jenssen leder allmøte, mens de fire med hjelm på sikkerhetsstand er Rune Krogh (f.v.), Dagfinn Kolberg, Yngve Olsen og John Arne Johansen.


Nytt tema: stress

Markeringsdagen hadde i år navnet helse- og sikkerhetsdag. For, i tillegg til årets hovedtemaer trafikksikkerhet og isolering av energikilder, stod stress og mental helse på agendaen.
- Vi ser at jobben blir altoppslukende for en del, og at stressnivået kan bli høyt, mener Pål Hestad.
- Det er stadig nye krav å forholde seg til, endringer skjer hele tiden og stadig kjappere, og som i resten av samfunnet ser vi at en del av våre folk også sliter på grunn av dette. Alle endringene og alle forbedringsprosessene kan gjøre at folk blir stressa. Det er viktig at vi som arbeidsgiver tar et ansvar der, at vi tilrettelegger for at folkene våre kan ha en bra balanse mellom sitt private liv og livet på jobb, sier glomfjordingen som leder Yara’s 10 fabrikker i Nord-Europa og Nord-Amerika.