Denne timer-en styrte de 64 ventilene i krystalliseringsprosessen, og var i 1954 den første datamaskinen i gjødselfabrikken. Da var denne damen fem år gammel - i dag er Åse Flaat (70) en viktig brikke i driften av Yaras stolte industrimuseum i Glomfjord.

Industrimuseum i 25 år

Skrevet av Astrid Berbusmel, Foto: Edmund Ulsnæs
30.05.2019 11:00

I Glomfjord ligger et flott bygg som huser Glomfjord Industrimuseum. Huset er ett av de eldste i Glomfjord, bygget i 1918. Det rommer en viktig del av industristedets historie. En historie som strekker seg helt fra smelteverkstiden på 1920-tallet, via Hydros virksomhet fra 1947 og fram til Yaras drift i dag.

Felles historie
Det er Yara som eier museet. Bestyrer og primus motor Åse Flaat forteller at museet drives på dugnad, og det er en brennende interesse for å ta vare på vår felles historie som driver dem.
- Vi er stolte av historien vår! Det er viktig å huske at Glomfjordsamfunnet har sitt fundament i det som startet her i 1920-årene. Nettopp derfor er vi her i dag!
En av de som var med og startet museet var Åses far Kjell Jacobsen. Andre navn som nok mange kjenner igjen er Farup, Stenling, Steffenak, Sundby og Hernes. De hadde et stort engasjement og ivret for opprettelsen av museet som ble etablert i 1994.

- Vi er stolte av historien vår! Det er viktig å huske at Glomfjordsamfunnet har sitt fundament i det som startet her i 1920-årene.

Voksen dugnadsgjeng
Åse har med seg Terje Benjaminsen, Kari Landau og Finn Nystadnes, og nylig har Stein Kvalnes kommet med i gjengen som passer på og videreutvikler samlingene som finnes på museet. De er alle pensjonister etter å ha jobbet i Yara - eller Hydro – det gamle navnet på bedriften henger fortsatt igjen i veggene.
- Vi utfyller hverandre siden vi hadde ulike yrker og roller da vi var i arbeid. Terje er eksperten på det mekaniske, mens jeg er mer på kontor-sida med ansvar for arkivet.

Historien om kalksalpeter - det verdifulle bi-produktet i produksjonen av NPK-gjødsel - har fått sitt eget hjørne i industriområdet.

Vil ha flere besøkende
I «Bergene-huset» finnes samlinger av gjenstander som kommer fra ulike tidsepoker i industri-eventyret. Et stort bildearkiv og en del filmer finnes også. Her er det mye å oppleve og å se på!
- Vi har samarbeidet med Neverdal skole da de skrev bok om industristedet Glomfjords historie. Ungene var utrolig interesserte og nysgjerrige, og de trivdes med å lære seg om de gamle gjenstandene og «gamle dager».
Nettopp skoleklasser er en av målgruppene for museet, men de ønsker at mange flere kommer.
- Vi har hatt en nedgang i besøkene fra skolene i kommunen, så det må vi gjøre noe med, sier Åse.
Ellers er museet åpent for alle, også utenom åpningstiden som er hver onsdag mellom 10 og 14, nesten hele året. De siste årene har museet hatt ca 150 besøkende pr år.
- Vi åpner gjerne på andre tidspunkter dersom vi får spørsmål om det. Vi vil gjerne dele alt vi har her med alle som er interesserte!