Innbyggerne har talt

Skrevet av Edmund Ulsnæs
10.01.2019 14:05 - OPPDATERT 08.02.2019 08:51

Responsen var god, og svarene kan gjøre at Meløy må tenke nytt på mye for å bli mer attraktiv. Innbyggerundersøkelsen nå i desember skal presenteres under en stor workshop i januar.

Litt annerledes, litt mer brukervennlig og litt mer spennende å delta i. Hjemmeoppgaven som et stort antall meløyfjæringer fikk tilsendt som link her om dagen, var ikke ‘bare’ en spørreundersøkelse.
- Vi sier innbyggerundersøkelse, og den er litt mer inspirerende å delta i, der du blant annet får opp kart og skal gjøre markeringer – sånne ting, forklarer Aslaug Tveit.
- Med slik digital medvirkning ser vi at vi når mye bredere ut enn med folkemøter, der mange av de samme gjerne går igjen. Vi når småbarnsforeldre, for eksempel, og ungdom. Og siden det er anonymt, får vi inn både flere og ærligere svar – ting som kan være overraskende.
Aslaug er daglig leder i Stavanger-baserte Léva Urban Design AS. Eksperter på steds- og sentrumsutvikling. Nå i desember har byrået skaffet betydelig innsikt, på oppdrag fra Meløy Utvikling KF.

 

- Først må vi forstå menneskene på et sted, før vi sammen finner en helhetlig metode for å skape noe nytt, sier Aslaug Tveit (t.h.). Hun er daglig leder i Léva Urban Design AS, som nå i desember har ledet innbyggerundersøkelsen som skal hjelpe Meløy å bli mer attraktiv. F.v. urban designer Eline Øyri, Liv Toril Pettersen (prosjektleder Meløy Tett på) og Stine Estensen (Meløy Utvikling KF).

Tenker annerledes
- Responsen har vært veldig god, og allerede ser vi ting som gjør at vi må tenke annerledes framover, mener MU-leder Stine Estensen.
Kort bakgrunn: Meløy’s folketall synker, varehandelen sliter tungt, og et mangeårig forsøk på å utvikle kjøpesenter på Ørnes er kastet tilbake til Start.
- Så da forsøker vi å se sammenhenger, tenke litt annerledes, når det er utfordringer vi ikke har klart å løse, forklarer Stine den helt nye innbyggerundersøkelsen.
- Utgangspunktet var stedsutvikling for Ørnes, men av svarene vi får, ser vi at vi kanskje har helt andre utfordringer. Vi må jobbe med hele kommunen, alle tettstedene.
- 5-600 svar er kommet inn så langt, og nå gjennomføres undersøkelsen blant 236 ungdomsskoleelever. Resultatene blir presentert 23. januar, når vi samler 50-70 politikere og grendelagsrepresentanter til workshop, opplyser Stine.
 

Slike undersøkelser avdekker gjerne også tingene vi ikke liker å snakke om. På ett sted oppdaget vi for eksempel at det var et tydelig klasseskille.
Aslaug Tveit


Ting vi ikke liker

Langt mer enn tidligere gjort skal altså Léva Urban Design skaffe innsikt i hva meløyfjæringer flest VIRKELIG mener om hva som er bra eller ikke så bra med å bo på, eller besøke, Ørnes.
- Slike undersøkelser avdekker gjerne også tingene vi ikke liker å snakke om. På ett sted oppdaget vi for eksempel at det var et tydelig klasseskille, som i praksis var med å utarme handelen i byen, sier Aslaug Tveit.
Léva Urban Design har hjulpet både Sauda, Grimstad, Leknes, Kristiansand, Fauske og Stavanger med stedsutvikling.
- Innsikten i hvem som handler hvor, hva folk flest savner og hvilke behov som finnes, er til nytte for både politikere, investorer og handelsdrivende. Vi blir ofte kontaktet når det er utfordringer, og først må vi forstå menneskene på et sted, før vi sammen kan finne en helhetlig metode for å skape noe nytt, forklarer hun.

 


Les også: