Kraftig, historisk sus

Historisk investeringsnivå, og kanskje historisk travel stab? Ny Næring gratulerer Meløy Energi som Månedens bedrift.

Ny Næring fortsetter vår både hyggelige og morsomme stafett der vi kårer Månedens bedrift blant våre 23 faste samarbeidspartnere.
- Passer veldig bra! En fin påskjønnelse til de ansatte, som gjør en fantastisk innsats - vi har et voldsomt trøkk for tiden, sier daglig leder i Månedens bedrift november.
- Vi har faktisk utvidet med én stilling ved anleggskontoret vårt, for å klare å planlegge alle prosjektene godt nok!

Mange store
Meløy Energi AS. Kraftselskapet som riktignok eies av Meløy kommune, men som slett ikke bare skaper sine verdier innendørs, i lune kontorer. I vinter er det kjempetrøkk utendørs, i anleggsarbeid og på en lang rekke viktige prosjekter.

 

  • Voldsomt oppdragstrøkk

  • Måtte styrke anleggskontoret

  • Historisk investeringsnivå

 


- Mange store jobber, både i oppgradering av kraftnettet, legging av fiberkabel, arbeid med gatelys og med helt nye prosjekter, fortsetter han, daglig leder Børge S. Selstad.
- Akkurat i høst har vi spesiell stor fokus på store forsterkninger i nettet, som på Grønøya og Åmøya. Men også viktige jobber på Meløya og i Kilvika. Vi har rett og slett veldig mange jobber som pågår samtidig, og mye er graving, der vi ønsker å komme lengst mulig før telen setter seg i jorda.

- Resultatene våre oppnår vi på grunn av fantastiske ansatte, sier sjef Selstad. Mats Engen (t.v.) og Joachim Pedersen kan dermed sprette Ny Næring-kaka med god samvittighet.

Måtte utvide
Da er det ikke enkelt å samle alle 31, når Ny Næring spanderer Månedens bedrift-kake. Men, såpass mange som 19 er med på bildet og på en kakebit, og Børge, som snart har ledet virksomheten i to år,  forteller mer om den travle høsten.
- Dette går igjen i hele bransjen vår nå – det er veldig mye å gjøre. Flere gravemeldinger enn før, flere inntak som skal monteres, både hos private og bedrifter, og så er det det løpende vedlikeholdet.
- For å klare å planlegge alle jobbene godt nok og utnytte kapasiteten til montørene ute, har vi opprettet en ny ingeniør-stilling ved anleggskontoret. Joachim Pedersen er nå med på laget sammen med Torstein Myrvang og Jan Erik Risvik.

Ikke helt normalt
Trøkket er mer enn delvis planlagt – dét vet vi etter Ny Næring’s oppslag i mai i år. Energi-styret hadde da vedtatt et budsjett med historisk høye investeringer. 5,2 millioner kroner til utbedringer i kraftnettet, 10 millioner til oppgradering av Lysvatn kraftstasjon, 8 millioner til automatiske strømforbruk-målere i husstandene, 7,5 millioner til fiberutbygging – investeringer for om lag 24 millioner kroner!
- Investeringsbeløpene er helt andre tall enn det som er normalt for oss. Dette betyr at vi har eiere som vil ha utvikling, noe som er veldig bra! slo Børge fast for Ny Næring i vår.
Nå kan han altså på vegne av dyktig stab takk for kake og markeringen som Månedens bedrift i november 2019!

Meløy Energi
Stiftet 7. januar 1997 som aksjeselskap, men var fram til da Meløy kommunale elektrisitetsverk, etablert 8. desember 1938. Har i dag 31 ansatte, fordelt på de to enhetene Meløy Energi nett (5) og Meløy Energi drift (25). Driftsinntekter 2018: 125,8 millioner kroner. Daglig leder: Børge Erlend Skaret Selstad (f. 1980), mens styreleder er Rolf Inge Sleipnes (f. -57). Meløy Energi AS eies 100 prosent av Meløy kommune.