Glomfjord Industripark sett i fugleperspektiv.

Ny på nettet

Glomfjord Industripark – GIP – lanserer ny nettside 2. september. Den gamle nettsiden har vært borte siden i sommer, og erstattes nå av en ny og mer moderne utgave. Den nye sida har også nytt domenenavn – GIP.no.


- Dette er en del av en naturlig utvikling, vi må modernisere oss og bli mer synlige, sier Leif Kristiansen som er industripark-leder. 

Levende
Den nye nettsida vil inneholde mye av det samme som den gamle, men tekstene og bildene er oppdatert. Den vil også ha innhold som ikke var der før. 
Det er Ny Næring som har fått oppdraget med å levere og vedlikeholde ny nettside. Arbeidet har pågått siden i vår.
- Vi føler oss klare til å lansere den nå, og så er det jo slik at ei god nettside skal være oppdatert og levende, så noen endringer og nye tekster og bilder vil dukke opp etter hvert, sier Edmund Ulsnæs som er redaksjonssjef og daglig leder i Ny Næring.
- Her vil også nyheter og artikler fra Ny Næring være en naturlig del av det som legges ut fortløpende.

Skjermdump av gip.no

 

Bilde utad
Leif forteller at den nye nettsida er en del av et større prosjekt, nemlig å skaffe enda flere bedrifter og arbeidsplasser innenfor gjerdene til GIP.
- Vi har vel kanskje følt oss som en lillebror til den langt større Mo Industripark. Men når vi ser på den omsetningen og verdiskapingen som skjer her, er vi slett ingen lillebror! Bedriftene i parken omsetter for godt over 2 milliarder kroner!
- Vi ønsker å få enda flere bedrifter inn i industriparken, her har vi plass til både store og små etableringer. Dette jobbes det fortløpende med, og vi er nå i en fase hvor satsingen vil bli mer målrettet og bevisst. Vi kan tilby ren kraft, god infrastruktur og gode lokaler! Hver eneste arbeidsplass er viktig og er med på å styrke Glomfjord Industripark som helhet. I denne sammenheng er den nye nettsida viktig, den skal fortelle vår historie og gi et innblikk i hva Glomfjord og Meløy kan by på.

- Hver eneste arbeidsplass er viktig og er med på å styrke Glomfjord Industripark som helhet. I denne sammenheng er den nye nettsida viktig, den skal fortelle vår historie og gi et innblikk i hva Glomfjord og Meløy kan by på.
Leif Kristiansen

Business case
I arbeidet med å gjøre GIP mer synlig utad, jobbes det også med et «business case». 
- Målet med å lage en slik business case er å se på hvilke styrker, svakheter og muligheter GIP har, nettopp med tanke på å få nyetableringer hit, sier Leif.
Med seg på dette arbeidet har han Anders Marken Strøm, tidligere Norwegian Crystals-ansatt, nå Vitar AS, og Pål Einar Olsen fra INVIS. Ny Næring deltar også i arbeidsgruppa. 
- Dette er en viktig gjennomgang for parkledelsen og eierne, vi blir mer bevisst på hvor vi må sette inn krefter for å være attraktiv for gründere og andre som ser etter en plass å etablere seg. 

Bolyst viktig
Kampen om kvalifisert arbeidskraft er hard. Mange ulike fagmiljøer melder om få søkere til ledige stillinger, og det å gjøre seg attraktiv som arbeidsgiver er ikke alltid like enkelt.
- Nettsiden vil inneholde opplysninger og linker til mange av disse temaene. Bolyst er et tema som diskuteres i kommunal sammenheng også, noe satsingen «Meløy Tett på» er ett eksempel på, sier Edmund.
- Her må bedrifter og kommune spille på lag! Vi må ha en kommune som lokker til seg folk, her skal de også leve sine liv utenfor jobben. Skoler, barnehager, fritidsaktiviteter, bolig, jobb til partner – alt teller med når arbeidssøkere vurderer hvor de vil slå seg ned, sier Leif.