Ny spesial-jobb

Skrevet av Edmund Ulsnæs
12.04.2019 12:20

Nok et oppdrag langt fra bebyggelse og rikelig med utfordringer. Det er slik Moldjord Bygg og Anlegg liker det best, og nå gjøres jobben midt i Bodømarka.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kåre Eggesvik                                                  Frode Strand

 - Det er for så vidt kjente ting for oss, men mye å ta hensyn til. For det første er det et spesielt naturområde der vi må gjøre minst mulig skade. Og så er det spesielt at ei kraftlinje går rett over anleggsområdet – den må overvåkes kontinuerlig så vi ikke kommer for nær, forklarer Frode Strand.
Moldjords svært erfarne anleggsleder er midt i gjennomføringen av et nytt betongprosjekt som krever stor kompetanse og is i magen – akkurat som Uredd-plassen i Gildeskål, der han ledet grunnarbeidene. Nå står vi ved sør-enden av Soløyvatnet, midt i Bodømarka – kommunens mest populære turområde. Frode & Co. bygger ny og bredere skibru over Breiva, på oppdrag fra Bodø kommune og Nordlandsnett.
- Avstanden er 2, 5 kilometer fra Mørkvedmarka skole og opp hit, og før vi kunne begynne, måtte vi bygge hele 500 meter med anleggsvei forbi det gamle kraftverket. Så dét var et prosjekt i seg selv, opplyser prosjektleder Kåre Eggesvik.

 

Ordreboka er full av spennende prosjekter for Moldjord Bygg og Anlegg. I vinter har prosjektleder Kåre Eggesvik (foran på lagbildet) og alle de andre utført et utfordrende betongoppdrag midt i Bodømarka. Jobben gjøres i et travelt turmiljø, kloss inntil et fredet område og rett under en kraftledning. Illustrasjonen: Norconsult.

 

Spesielt, på nytt
Ordreboka er full av spennende prosjekter for Moldjord Bygg og Anlegg, som bygger og har oppdrag i stort sett hele Salten. Fjoråret gav spesielt stor oppmerksomhet rundt det spektakulære nybygget til Norske Turistveger på Grensen, helt sør i Gildeskål. Nå besøker Ny Næring en av 2019-vinterens mer spesielle betongprosjekter.
- Brua er en del av løypenettet rundt vannet, men gammelbrua er for smal for tråkkemaskinene. Når vi nå bygger en ny for Bodø kommune, forbereder vi også for en senere kraftledning som Nordlandsnett skal legge under brua, forklarer Kåre.
Moldjord Bygg og Anlegg fikk tilslag på jobben på sensommeren i fjor, og etter litt forberedelser på senhøsten har arbeidet pågått for fullt fra årsskiftet.

 

I 2018 fikk Moldjord Bygg og Anlegg mye positiv oppmerksomhet for jobben sin med Uredd-plassen i Gildeskål og studentbrua ved universitetet i Bodø. Disse klippene er fra Ny Næring i fjor vår og sommer.

 

Mange hensyn å ta
Et prosjekt i et krevende område med vanskelig tilgjengelighet for anleggsmaskiner, altså. Litt spesielt, slik Moldjord liker det. Kåre, Frode og de andre har fått sprengt ut om lag 300 kubikk masse og satt og stabiliserende pæler for nybrua. Så er det støypt tre betongkar som selve brua skal hvile på, og et såkalt landkar i hver ende. Stålet som skal bære treverket leveres av Finneid Sveis, før Moldjord legger toppdekke og monterer rekkverk.
- Det er en helt annen kulde her oppe enn i byen, så dette gir utfordringer midt på vinteren. Men vi er også midt i et område med fredet myrterreng nord for oss, og området sør for oss brukes mye av skolen. Så her må vi ta mange hensyn og gjøre minst mulig skade mens jobben utføres, understreker han.