Nytt om nye

Noen får fagbrev og noen får nye utfordringer. Fellestrekket? At alle trives.Ny med fagbrev

Jannicke Søreng (t.v.) og Lasse Aga har bestått fagprøven, og får allerede kjenne på arbeidslivet som fagfolk når de nå har fått vikariat i PKL. Foto: Edmund Ulsnæs

Læreplass hos Yara Glomfjord gir en meget god start på yrkeslivet, og hvert år tar nye, unge arbeidstakere fagprøven. To år har de gått i lære hos Yara Glomfjord, før de sikrer seg et verdifullt bevis på kompetanse, nemlig fagbrevet. Noen får tilbud om å bli værende i bedriften de har hatt læretid i, andre søker seg til nye arbeidsplasser. Like fullt er det moro for Ny Næring å følge ny-utdannede fagfolk på deres ferd igjennom arbeidslivet. 
Hermann Frøskeland, Marius Gundersen, Kristian Brattøy, Kristoffer Olsen og Daniel Brandt har alle tatt fagbrev i kjemiprosessfaget. Edvard Pedersen har tatt fagbrev i logistikkfaget. De nevnt ovenfor har alle sluttet hos Yara etter endt læretid. Petter Køllersen, Lasse Aga og Jannicke Søreng har også tatt fagbrev i kjemiprosessfaget, og har takket ja til vikariat i PKL.Ny hos Halsan

- Det beste med jobben min er når jeg kan sitte alene i en maskin, alene på et anlegg og bare grave! sier Rainer Sandberg (22). Han har siden i mai jobbet for Terje Halsan AS som maskinfører, og forteller om en jobb som passer han midt i blinken. Etter videregående utdanning både i Glomfjord og på Fauske, og læretid hos Reipå Knuseri skal han nå jobbe i ett år for Halsan.
- Jeg liker å ta ting som de kommer, og har ikke planlagt spesielt mye for fremtiden. Men jeg trives godt her, og kan godt tenke meg å fortsette, smiler han.
Rainer bor i Neverdal med samboer Camilla Gustavsen. Han er sønn av Roy Arne Sandberg og Jeanette Grimstad, og har to søsken, Maiken og Roar.Nye utfordringer for Freddy!

Freddy Hansen (33) har sluttet i Helgeland Smolt, og jobber nå i Vega Sjøfarm AS.
- Jeg har kun gode ord å si om Helgeland Smolt, det var en fantastisk arbeidsplass, forteller Freddy. Han har nemlig pendlet til Sundsfjord fra Brønnøysund de siste 9 årene, og det var til slutt pendlingen som gjorde at Freddy valgte å bytte arbeidsplass.
- Det blir tungt å pendle fire turer i året så langt over så lang tid, og det var derfor jeg ønsket å skifte jobb, forklarer han.
Som ansatt i Helgeland Smolt jobbet Freddy som driftsoperatør, mens han nå i Vega Sjøfarm, som er et datterselskap av Nova Sea, får bryne seg på nye utfordringer i stillingen som foreoperatør. 
- Jeg gleder meg til å ta fatt på nye utfordringer på ny arbeidsplass! sier Freddy.
Freddy Hansen bor i Vevelstad. Han er singel og har ingen barn.Nye lærlinger på plass

Oktober er her, og nå har de nye førsteårslærlingene hos Yara allerede vært i jobb i en måned! 8 nye, unge mennesker er på god vei inn i industrien, og i løpet av de to årene de har framfor seg vil de tilegne verdifull kunnskap og kompetanse. Yara satser stort på unge mennesker og hjelper 8-10 lærlinger fram til fagbrev hvert år. Ikke alle disse er sikret jobb i Yara, men de blir like fullt en viktig ressurs for næringslivet i Meløy. Etter hvert skal de ta fagbrev på sine områder, og DET gleder Ny Næring seg til å skrive om. For det er jo ingenting som er artigere å skrive om enn dyktige arbeidsfolk som får det til! Isak Maruhn, Marcus Klungseth, Andreas Stendal, Mads Myrvang, Thea M. Jacobsen og Frida Nilsen er nye lærlinger i kjemiprosessfaget, og jobber fordelt i fullgjødselfabrikken og syrefabrikken. Jørgen Pedersen og Magnus Dagfinsen er nye lærlinger i produksjonsteknikkfaget og jobber i PKL.