Operatørene tok styringen


Renere og penere fabrikk og mindre nedetid i produksjonen. Dét er effekten av årets satsing på operatørstyrt vedlikehold hos Cargill.

- Stort engasjement, veldig flinke folk! roser Sissel Lundeby.
Hun er konsulenten som er innleid for å hjelpe Cargill-staben på Halsa å få maks uttelling i satsingen «Operatørstyrt vedlikehold».

- Dette ble utrolig bra, sammenliknet med før. Nå blir utfordringen å holde samme nivået gjennom høysesongen, smiler prosessansvarlig Per Olav Olsen.

Ren og ryddig fabrikk = mindre nedetid og bedre drift. Ren og ryddig fabrikk = mindre nedetid og bedre drift.

Operatørene tar styring I en prosessindustribedrift er det de små detaljene som blir til den store forskjellen. Flest mulig tonn fiskefôr gjennom produksjonslinjen, døgnet på tamp – da er nedetid en fiende.

- Hensikten med denne satsingen har vært å få overført kunnskap fra vedlikehold til operatørene, slik at de som er på skift kan avdekke feil, finne lekkasjer og gjøre små reparasjoner selv, forklarer Per Olav.

- Da reduserer vi nedetid, og kan jobbe litt annerledes og bedre. I vår bedrift er det viktig å drive forebyggende vedlikehold, for «brannslukking» blir gjerne mer kostbart.

Han oppsummerer årets satsing på operatørstyrt vedlikehold sammen med IndustriFolk. Resultatene har vært upåklagelig.

Stort engasjement Det var på starten av dette året at Cargill-staben delte seg i arbeidsgrupper. Første stopp var pakkeriet, så møllene og blanderiet og deretter inntak og lager. Det ble gjort rent, lekkasjer ble funnet og tettet. Og maling, rydding, ukentlige møter: hvordan kan vi jobbe annerledes og bedre?

- Så har vi laget standarder og ettpunksleksjoner på hvordan ting skal gjøres, og engasjementet har vært kjempebra, fastslår Per Olav.

- Nå skal dette følges opp i skiftrapporter og på morramøter, slik at vi beholder det høye nivået. I høysesongen fra juli til oktober er dette en utfordring, for da er det hektisk for skiftarbeiderne.

Skryt fra konsernet Sissel Lundeby leies inn av selskapet Karabin, som koordinerer satsingen på operatørstyrt vedlikehold i Cargill-fabrikkene på Halsa, Bergneset i Troms og Florø i Sogn og Fjordane.

- Mye dreier seg om at alle er enig om hvordan det skal se ut i fabrikken, og hvordan oppgavene skal løses. Operatørstyrt vedlikehold betyr kortere stopp-tid, bedre renhold og mer kontroll, pluss at vedlikeholdsavdelingen frigjøres til andre og viktige forbedringer i fabrikken, forklarer hun.

- Halsa får også veldig skryt i konsernet for arbeidet sitt med å holde høy standard på renhold!