Oppstart 20. mai

Skrevet av Edmund Ulsnæs
31.01.2019 12:00 - OPPDATERT 08.02.2019 08:49

Hull i hull er blitt en utrivelig vane fra Glomfjord sentrum og opp til Vassaksla. Nå skal Halsan fikse Glomveien. På den ordentlige måten.

- Da vi i 2015-16 satte i stand Glomfjord Torg, fikk vi fikk litt oppstrekk fra enkelte fordi vi stoppet ved brua, småskratter Håvard Jentoftsen.
- Men fra mai neste år totalrenoverer vi Glomveien opp til Vassaksla, lover han og Merethe Skille.
Hun er teknisk sjef i Meløy kommune, han er prosjektleder hos Terje Halsan AS. Ny Næring tar bilde når de to signerer kontrakten, den som sikrer en etterlengtet forbedring av hovedtraséen gjennom tettstedet.

 

- Glomveien er i kategorien for de verste veiene vi har for tiden. Det er selve grunnen, altså massene under toppdekket, som er problemet.
Merethe Skille

 

 

Slutt på lapping
- Klagene er kommet jevnt og trutt siden jeg ble leder for kommunalteknisk høsten 2015, bekrefter Merethe.
- Glomveien er i kategorien for de verste veiene vi har for tiden. Det er selve grunnen, altså massene under toppdekket, som er problemet. Til nå er det bare blitt lappet i asfalten.
Nå er det slutt på lappingen. Både veidekket og massene under skal skiftes ut, bekrefter den lokale veisjefen.
- Og det er flere strekninger som står for tur. Politikerne jobber for å finansiere flere slike prosjekter, altså en ordentlig renovering, ikke bare lapping på asfalten. Men, det vil nok ta tid før vi er på et anstendig nivå på alle veistrekninger, innrømmer hun.

 

Her signerer Merethe Skille og Håvard Jentoftsen kontrakten som sikret at Terje Halsan AS fikser problemet permanent. Skjer til våren.

 

En sommerjobb
20. mai starter uansett gravemaskinene i Glomfjord. 570 meter utslitt vei, fra brua nede ved torget og opp til kirka, skal erstattes på den omfattende måten.
- Alt skal bort, fastslår Håvard.
- Asfalt, fortau og om lag 4.000 kubikkmeter masse fraktes bort og erstattes med nytt. Vi setter ned seks nye sluker med sandfang, og nytt autovern på en del av strekningen.
‘Nye’ Glomveien innebærer i kontrakten fire måneders arbeid for Glomfjord-entreprenør Terje Halsan AS, et oppdrag som i økonomi utgjør i overkant av åtte millioner kroner.
- Så….?
- Da er alt splitter nytt og klart til bruk før snøen kommer, lover han.

Klager med rette
Kneika fra sentrum og opp til Glomfjord kirke har vært en irritasjon og belastning for alt av bilister i nokså mange år. En skikkelig renovering er neppe gjort siden den gangen etter at Svartistunnelen stod ferdig i 1986, mener Håvard. Så var det i fjor at renoveringen ble beregnet og deretter plassert i årets budsjett, før konsulentene i COWI i vår lagde ferdig grunnlaget for anbudskonkurransen, den som ble utlyst i sommer. Terje Halsan AS vant foran to andre entreprenører, og nå er altså kontrakten med Meløy kommune signert.
- Klagene har vært mange, men med rette. Veien har faktisk vært så ille at biler har fått skader, forteller Merethe.