Profilen: Kurt Sjøteig

Skrevet av Edmund Ulsnæs
30.11.2018 14:17 - OPPDATERT 09.01.2019 09:47

Han vet knapt hva en egenmelding er for noe, og ledelsen kaller ham en fantastisk arbeidstaker. Selv sier han, enkelt og greit:

- ‘Vi skal være glad vi er friske og har arbeid’, pleier jeg alltid å si. Slik ser jeg at ungene mine tenker, også, og dét liker jeg, smiler Kurt Sjøteig.
Selv har han i et langt arbeidsliv aldri fylt ut en egenmelding, og når gjør Ny Næring ham til vår Profilen. Utgivelsesdagen for denne november-utgaven faller tilfeldigvis sammen med en ikke helt tilfeldig dato: nettopp i dag, 21. november, runder Kurt Sjøteig 60 år!
- En fantastisk arbeidstaker som har stor tillit i staben. Han er ekstremt pålitelig og står alltid på for at både bedriften og de ansatte skal komme best mulig ut, skyter ledelsen.
- Nja, her er vi engasjerte folk, alle sammen. Men man skal ta de oppgavene man får, og jeg er glad jeg har god helse, brummer Kurt selv, og vil helst ikke snakke mer om skryten han får.

(teksten fortsetter under bildet)

Kurt Sjøteig - populær og dyktig arbeidstaker hos Cargill på Halsa.

Bedre flyt nå Vi tar en kopp kaffe i lag, her opp trappa for det travle kontrollrommet i fôrfabrikken. Det flyter godt nå, etterspørselen har tatt seg opp. Og ikke minst er staben og fabrikken på rett vei, etter noen år med utfordringer med produksjon og kvalitet.
- Ja, vil har plagdes, og 2014 var spesielt ille. Men det er dette vi lever av, så vi må finne ut av det, sånn som vi nå gjør. Og det er et spennende arbeid, å forske på hvordan vi hele tiden kan drive bedre. Luftflyten i fabrikken har nok vært ett av problemene, forklarer Kurt, og går litt i dybden på den komplekse og krevende prosessen det er å lage høykvalitets fiskefôr for havbruksnæringa.
- Vi tar prøver av fôret i linjene annenhver time – både høy- og lavverdier av protein, fett, og av slitasje. Hvis fôret flyter, er det ikke bra – det skal nemlig synke i vann, underviser han oss.

Det er jo lettvint at jobben er nært, så man kan dra heim hver dag. Og jeg trives, og der har arbeidskollegene mye å si. KURT SJØTEIG

Naturlig leder 22 år er det blitt, siden han skiftet beite fra anleggsbransjen til næringsmiddelproduksjon og fiskefôr. 1996 var året da daværende eier Odd Torrissen investerte i en produksjonslinje nummer 2, og Kurt ble med da årsproduksjonen skulle økes fra 10 til 45.000 tonn. I dag er produksjonen om lag 120.000 tonn, og skiftkoordinator Kurt Sjøteig er den ene av i alt 33 fast ansatte ved anlegget som siden 2015 eies av amerikanske Cargill.
- Kurt er en naturlig leder på grunn av sin væremåte. Når noe ekstra må fikses, kan han si ‘Finn noen andre’, men så fikser han det. Ting som oppstår – han bare fikser det, sier hans overordnede.
En operatør hos Cargill må være årvåken i kontrollrommet, hele tiden på vakt, og må fortløpende ut i fabrikken for å kontrollere fôret. Skiftkoordinator Kurt er også ‘poteten’, den som kan steppe inn enten det er styring fra kontrollrommet, løse oppgaver i produksjonen, eller ta i et tak i lager og lasting.

Spennende jobb - Ja, det er her jeg har vært suverent lengst – jeg har jo brukt å skifte jobb hvert femte år, omtrent, flirer han.
- Så hvorfor har du bare blitt her, i så mange år?
- Det er jo lettvint at jobben er nært, så man kan dra heim hver dag. Og jeg trives, og der har arbeidskollegene mye å si. Men jeg trives med jobben, også, den er utfordrende, og her er mange flinke folk. Og så stepper jeg inn der det trenges, så det er mye forskjellig, hele tiden.
- En krevende jobb?
- Det dreier seg egentlig om å ha god dialog med folkene. Og å gi gode og tydelige beskjeder om ting. Men det er viktig å følge godt med, og straks det er avvik, må man finne ut hva som er galt.

Viktig å bry seg Tydelige beskjeder, ja. Kurt forteller om den unge kollegaen som tidlig i sin karriere bare stod der og lo litt, da han så at Kurt plagdes ute i produksjonen. ‘Hut deg ut, og kom inn igjen når du har tenkt deg om!’ hamret Kurt.
- Etter dette var han en kjempekar som var rask å hjelpe til, straks det var noe, smiler Kurt.
De unge, ja. Han snakker varmt om bedriftens unge og dyktige operatører. Ny Næring vet at han engasjerer seg sterkt for å hjelpe lærlinger fram til gode og beståtte fagprøver.
- Det er viktig å vise at man bryr seg og er engasjert. Jeg synes det er interessant å ha lærlinger her, se hvordan de lærer seg hvordan ting fungerer og tar til seg ting etter hvert, sier han som selv nærmer seg den andre enden av karriere-tidslinjen…

Å være operatør i fôrfabrikken til Cargill på Halsa krever årvåkenhet, godt samarbeid og tydelige beskjeder om flyten i den krevende produksjonsprosessen. Her ser vi Kurt i produksjonen, og sammen med kollegene Robin Dahl (t.v.) og Bjørn Breivik.