Så var Bjørn klar

Han sa i mange år nei takk til total-ansvaret i familiebedriften. Men i Halsa Bygg’s store omveltningsår har Bjørn Kildal takket ja til å avløse sin storebror som daglig leder.

- Det kjennes bedre enn jeg fryktet! Jeg har takket nei ved tidligere anledninger, og dét var nok mye fordi jeg kjente meg litt usikker på butikk-delen av virksomheten vår. Når ting nå er mer avklart der, kjennes det rett og bra å bli daglig leder.

Rart, men rett
Forteller Bjørn Kildal til Ny Næring. Internt i bedriften er det ingen fersk nyhet at han har overtatt som daglig leder i Halsa Bygg AS etter broren Kåre. Men utad bringes nyheten her og nå, i høst. Kåre bor i Bergen og er blitt økonomisjef, mens Bjørn i praksis overtok for ham som daglig leder i mai.
- Gjennom avtalen med Solhaug Byggevare AS har vi lagt ned butikkdriften vår, og de har sluttet som byggentreprenør. Det er veldig rart at vi ikke lenger driver butikk, men med dette på plass virker det rett for meg å overta ledelsen av det som nå er en rendyrket entreprenør-virksomhet.
- Så da har jeg ansvaret, og tar alt på personalsiden. Men, Kåre har fortsatt det praktiske arbeid med regnskap, fakturering og bilagsføring, forklarer han.

Omveltningsåret
Dermed er det altså ny mann på plass i lederstolen hos det som på årsomsetning i fjor var sjette størst blant bedrifter som har forretningsadresse Meløy. 52,5 millioner kroner var driftsinntektene for Bjørn og hans da om lag 40 ansatte. Ni håndverkere er nå kommet over fra Solhaug Byggevare AS, slik at staben teller om lag 50.
- Året i år blir veldig spesielt med stor omorganisering og avvikling av butikk, nye folk inn, andre ut. Så, neste år blir nok det neste ordinære driftsåret, og da tror jeg et fornuftig mål er å opprettholde dagens årsomsetning, altså 55-60 millioner, sier Bjørn.
Som for første gang også skal forholde seg til eksterne eiere. En del av avtalen mellom Solhaug Byggevare AS og Halsa Bygg AS er nemlig at eierne bak har krysseierskap, som også betyr nye styremedlemmer i begge bedrifter.

Minus var en plage
- Vi har vokst ganske kraftig i mange år. Nå blir min førsteprioritet å skape lønnsom drift, etter noen år med underskudd. Vi tok riktignok grep i 2018 som gav positive resultater, men minusresultatene plaget oss. Og man skal ikke drive lenge med underskudd før man virkelig får problemer. Halsa Bygg skal tilby stabile og trygge arbeidsplasser, og da er lønnsomhet i driften en forutsetning, forklarer Bjørn det som er start-utgangspunktet hans som daglig leder.

Vi har vokst ganske kraftig i mange år. Nå blir min førsteprioritet å skape lønnsom drift, etter noen år med underskudd.
Bjørn Kildal

 

Han vil at Halsa Bygg skal være en interessant arbeidsplass der det er artig for de ansatte å gå på jobb. Men, dette krever mye av ham selv og resten av administrasjonen – at ting er godt tilrettelagt og at kundene er blitt godt fulgt opp før håndverkerne drar ut til dem.
- Da må vi være veldig gode på kommunikasjon, og på å løse vanskelige situasjoner når de oppstår. Og ja, nå er vi ganske mange i administrasjonen etter hvert, men jeg mener vi ikke kan være færre for å kunne gjøre en god jobb overfor kundene og for å fylle alle myndighetenes krav.