Gode Øyeblikk har spesialisert seg på demensomsorg, og nå innleder Meløy-bedriften kurssamarbeid med Meløy BedriftsService. Her ser vi miljøarbeider og leder for dagtilbudet for personer med demens, Aileen Skaugvold, sammen med Alexander Elvegård. De arbeider i Fyret, bedriftens aktivitetshus.

Samarbeid om gode tilbud

Skrevet av Edmund Ulsnæs
01.04.2019 11:00

Et helt nytt kurssamarbeid gir næringslivet en lokal mulighet. Til å få på plass et viktig og lovpålagt femdagerskurs.

- For oss er det et poeng å styrke oss på kurstilbud. Og vi liker å kunne gi et tilbud lokalt, istedenfor at de som trenger kursene må reise til Bodø eller andre steder, forklarer administrasjonsleder Lill Andersen i Meløy BedriftsService (MBS).
- Og vår bedrift vil gjerne ha flere bein å stå på. Da er det veldig spennende med et slikt kurssamarbeid der vi kan bruke kompetansen vi allerede har i bedriften, mener daglig leder Karin R. Sandvik i Gode Øyeblikk AS.

Allerede påmeldinger
For i år innleder de to bedriftene det de håper skal bli et godt og langvarig samarbeid. Allerede et halvt år før den første prøvesteinen, er faktisk de første påmeldingene kommet.
- Og dét er et 40-timers HMS-kurs for verneombud og andre tillitsvalgte, et kurs vi skal gjennomføre midt i september, forteller Lill.
- Å lede slike kurs er ikke kjernevirksomheten i Gode Øyeblikk, men siden jeg har bakgrunn fra tidligere Polarsirkelen HMS og samarbeider med Line V. Bang, er det fint å kunne bruke denne kompetansen i samarbeid med MBS, sier Karin.
Femdagerskurset er lagt til ukene 38 og 39, og er lovpålagt for svært mange virksomheter i Meløy.
- Og vi ønsker å styrke oss på kurstilbud i hele regionen, så vi distribuerer kursplanen vår også i Gildeskål og Rødøy, opplyser Lill.

 

- Og vi liker å kunne gi et tilbud lokalt, istedenfor at de som trenger kursene må reise til Bodø eller andre steder.
Lill Andersen

 

Meningsfylt, systematisk
40-timerskurset har ved tidligere anledninger vært tilbudt gjennom Polarsirkelen HMS, senere Hemis. Nå tar Meløy BedriftsService det inn i sin katalog.
- Både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet blir tema, sier Karin.
- Det er kanskje ikke alle som tenker over det i det daglige, men både ansatte og ledere har et klart ansvar for arbeidsmiljøet. Kurset skal være meningsfylt, der deltakerne lærer å jobbe systematisk med å få til, og opprettholde, et godt arbeidsmiljø.

Fokus på tidlig-demens
Gode Øyeblikk er den første private tilbyderen av helsetjenester i sitt slag i Meløy-regionen. Bedriften holder til i ‘Fyret’, sitt eget aktivitetshus på Ørnes, og har dagtilbud for personer som er rammet av demens. Det viser seg at en liten del av befolkningen også rammes av tidlig-demens, altså mens de fortsatt står i arbeid, og da oppdages det gjerne av kollegene før familien.
- En slik situasjon kan være vanskelig å håndtere, men man må ikke nødvendigvis slutte i arbeidslivet, forteller Karin.
- Derfor vil vi bidra til bevissthet rundt dette, og sammen med Karin tilbyr vi et firetimerskurset ‘Demens i yrkesaktiv alder’, sier Lill.


 

GODE ØYEBLIKK AS
Eies 65 prosent av Karin R. Sandvik (f. 1973) og 35 prosent av Siv Helskog (f. 1975). Leverer tjenester til private og det offentlige, beregnet på mennesker med funksjonsnedsettelser, og har spesialkompetanse på demens. Tre heltidsansatte, aktivitet i Meløy, Bodø og Fauske. Styreleder er eiendomsutvikler Inge Henning Andersen (f. 1973), som også er styreleder i Bodø/Glimt, og daglig leder er Karin R. Sandvik.

MELØY BEDRIFTSSERVICE
Etablert i 2002 og eies av Meløy Næringsutvikling AS (34 prosent), Bodø Industri AS (21), Yara Norge AS (20), REC Wafer Norway (20) og Mowi (5). Tilbyr tjenester til både private og bedrifter, for eksempel kurs og opplæring, kantinedrift, vaktmestertjenester og transport. Styreleder er Børge Bøyum (f. 1975) i Bodø Industri AS, og daglig leder er Mary-Ann Selfors (f. 1954).