1, 2, 3! De vil bli en sterk trio, og gjøre Glomfjord Industripark til et tyngdepunkt for salg av produkter, tjenester og dokumentasjon til havbruksnæringa langs nordlandskysten. Fra venstre Lasse Willumsen – daglig leder i Polarplast, Pål Einar Olsen – daglig leder i INVIS, og Fred Inge Kristensen – daglig leder i Bilfinger.

Samarbeid på 1, 2 3

Tre bedrifter skal samarbeide systematisk for å styrke seg på veksten i havbruksnæringa. Gode nyheter for Glomfjord Industripark.

- Vi har lokaler nesten vegg-i vegg med hverandre, og snakker godt sammen. Og kundene skryter av det vi har levert sammen, sier den ene.
- Den næringa vi snakker om skal vokse enormt, men har mange utslitte anlegg. Mens mange som bygger nytt vil ha ‘nøkkelferdige’ anlegg. Mulighetene for oss er veldig store, sier den andre.
- Og Glomfjord Industripark har alt som trenges for å være en flott base for satsingen – men vi må vende bikket utover, sier den tredje.

Skal vokse med havbruk
Tre spennende bedrifter, tre superoptimistiske daglig ledere. Og, et svært spennende samarbeid. I denne artikkelen kan Ny Næring presentere de store ambisjonene som Lasse Willumsen (Polarplast), Pål Einar Olsen (INVIS) og Fred Inge Kristensen (Bilfinger) har. Sammen.
- Her snakker vi selvsagt om havbruksnæringa. Vi har allerede løst oppdrag sammen, og profilerer oss samlet overfor en del kunder, opplyser Lasse.
- INVIS sin skanning og svært gode tegninger, Bilfinger’s dyktighet på å skjære ut moduler og deler, og vår ekspertise på plaststøyping - kanskje kan ingen gjøre en bedre jobb for havbrukskundene enn det vi kan gjøre!
De tre er nærmeste naboer, med produksjonslokaler innenfor en radius på 100 meter i Glomfjord Industripark (GIP). Nå investerer de tid og krefter i å bygge et systematisk samarbeid.- Stadig flere aktører som har kapital ønsker rett og slett nøkkelferdige anlegg der det bare er å skru på vannet og starte produksjon. Har de først troen på oss, så vil dét gi oss store muligheter.
Lasse Willumsen

Tyngdepunkt Glomfjord
- Og Glomfjord er et perfekt utgangspunkt. Her er det masse kompetanse, god infrastruktur, verksteder og tilgjengelige bygg, mener Pål Einar Olsen – bedriften han leder, INVIS, tar mål av seg å ha oftere totalansvar i store byggeoppdrag. Altså ikke ‘bare’ la seg leie inn på enkeltdeler og prosjektledelse, som i dag. Og da ønsker Pål Einar & Co. å benytte seg systematisk av sine venner i Bilfinger og Polarplast. Trioen har allerede testet hverandre ut i oppdrag for kunder som Helgeland Smolt og giganten TechnipFMC. 
- Technip samarbeider tett med Salten Aqua om å utvikle et semi-lukket oppdretssystem, og der har vi vært med byggingen av en pilot. De har store ambisjoner på dette, og ønsker å legge produksjonen til Glomfjord. De liker måten vi jobber på og måten de er blitt mottatt på i Meløy, og er svært positive til industriparken, opplyser Fred Inge – som eksempel på havbruksmuligheter.

Mye gammelt = muligheter
Trioen’s planer om systematiske samarbeid tok form da Polarplast etablerte seg i GIP i 2017. Produksjon av laks er blitt stor-industri, og industrikompetansen til våre venner gjør at de kan levere tjenester, produkter og dokumentasjon på øverste hylle.
- Stadig flere aktører som har kapital ønsker rett og slett nøkkelferdige anlegg der det bare er å skru på vannet og starte produksjon. Har de først troen på oss, så vil dét gi oss store muligheter. I tillegg har vi eiere som er i næringa, sier Lasse på vegne av Polarplast.
- Et annet særpreg i havbruksnæringa nå, er at ganske mange har gamle anlegg eller avdelinger fra 1990-tallet som må oppgraderes kraftig for å få videre godkjenning. Jeg har veldig, veldig sterk tror på at dette kan gi oss tre bedrifter mange gode oppdrag som også kan bety mye for styrkingen av Glomfjord Industripark, fastslår han.


Polarplast
Stiftet 12. juni 2013, og har hovedbase på Inndyr og avdeling i Glomfjord. Selskapet selger tjenester og produkter innen plast og plastsveising, fortrinnsvis til havbruksnæringene. Polarplast eies av Kjell Lorentzen (f. 1957, eier 40 prosent), kjent fra Gigante Havbruk og Tor-Arne Gransjøen (f. 1964, eier 40 prosent), kjent fra Helgeland Smolt. Daglig leder Lasse Willumsen (f. 1974) eier 20 prosent. Bedriften har 22 ansatte.

Industrivisualisering AS (INVIS) 
Etablert i 2006 av Bjørn-Wiggo Eriksen, som fortsatt er hovedeier. Selskapet spesialiserer seg på tredimensjonal laserskanning og industrimåling, og 3D-modellering. Fikk NHO Nordlands Nyskapingspris i 2008, og året etter Sparebank1 Nord-Norges Næringspris. Bedriften har lokaler i Glomfjord Industripark, og de 11 ansatte oppnådde i 2018 en årsomsetning på 10,1 millioner kroner, mot 8,8 året før. Daglig leder er Pål Einar Olsen.

Bilfinger Industrial Services Norway
Eies av tyske Bilfinger SE, et av Europas ledende selskaper innenfor vedlikehold og servicetjenester innenfor industri. Bilfinger leverer prosjekter, vedlikehold og service til prosessindustri og energiprodusenter i Norge, og har over 1.300 ansatte. Hovedbasen er i Porsgrunn, men selskapet er lokalisert på 12 andre steder, blant annet Glomfjord, der staben består av om lag 50 ansatte og ledes av Fred Inge Kristensen.