Karlsen-familien og deres stab har satset det remmer og tøy kan holde, og nå kommer resultatene. - Årets budsjett er tre ganger høyere enn tidligere år, og så langt er vi på planen, og vel så det, sier John Kristian Karlsen (til høyre på lagbildet, og med sin driftsleder Ruta Juskeniene helt til venstre).

Satsing som innfrir

Skrevet av Edmund Ulsnæs
19.07.2019 11:00

- Hm. For så vidt følger det jo bare den planen vi la. Men, jeg er helt utrolig begeistra for at vi ser ut til å klare de planene!

Det er både lettelse, mestringsfølelse og sterk lagånd i stemmen vi hører i telefonen. John Kristian Karlsen kan allerede nå gi staben og seg selv toppscore, før høysesongen egentlig er ordentlig i gang. Ved ‘nye’ Arnøy Brygge.

Fjoråret passert
- Vi solgte 50-100 middager hver dag i det meste av mai, og havrettsbordene er utsolgt nesten hele sommeren. Omsetningen vår de første fem månedene var på 4 millioner kroner, altså det samme som vi hadde på et helt år før!
Daglig leder John Kristian kan altså notere innertier og slippe skuldrene litt ned, allerede lenge før fellesferien er i gang. Det selges mat, drikke, tilstelninger, bedriftsarrangementer og overnattinger som aldri før ved hans Arnøy Brygge, sentralt i Salten.
- Nå har vi et mer komplett reiselivsanlegg, der økningen kommer i person- og bedriftsmarkedet, ikke nødvendigvis på fisketurisme. Alt dette gjør at det er enda artigere å jobbe med!

Alltid travle John Kristian Karlsen kan konstatere at muskel-satsingen på familiens Arnøy Brygge AS gir resultater.

Tredobler omsetningen
Det var i Ny Næring 5. april i fjor at du kunne lese nyheten. Karlsen-familien med samarbeidspartnere skulle investere over 15 millioner kroner i sitt reiselivsanlegg generelt – og i nytt restaurantbygg spesielt. Etter flere år med grei drift med hovedfokus fisketurisme, men med små marginer, ville John Kristian & Co. satse det remmer og tøy kunne holde. En intens byggeaktivitet pågikk gjennom vinteren og våren, og på denne tiden i fjor stod den offisielle ny-åpningen.
- Samlet ble det nok investert over 20 millioner. Og mens årsbudsjettet vårt har vært på 4-5 millioner før, er det nå 12 millioner. Så langt er vi i rute, og vel så det, så jeg er veldig optimist for fortsettelsen, smiler han.

Blant de store
Uten å ha samlet tallmateriale fra hele reiselivsbransjen i Salten, kan vi likevel slå fast: Arnøy Brygge er blitt, ja, én av de virkelig store i regionen. Stella Polaris AS, som blant annet frakter hurtigrutepassasjerer i rib til Saltstraumen, omsatte i 2017 til sammenlikning for under 9 millioner. Støtt Brygge 2,1, Tuvsjyen 3,8, mens Saltstraumen Brygge var større, med 13 millioner, altså i 2017.
- Veldig artig at næringslivet for alvor har oppdaget oss. Bak oss har vi en vinter der vi har jobbet mye med marked både innenlands og utenlands, og med enda bedre rutiner, for å takle en større drift, forteller John Kristian.
- Når vi har bestemt oss for å ha åpent hver eneste dag, trenger vi mye folk, og nå er vi oppe i rundt 20. Dette er en gjeng som jobber hardt for at vi skal lykkes, hver eneste dag, og uten dem hadde dette aldri kunne vært gjennomført.Arnøy Brygge AS
Stiftet 17. desember 2008 på Arnøy Gård - som fortsatt er hovedbasen – men der virksomheten drives ved Arnøy Brygge. Normal årsomsetning har vært 4-5 millioner kroner, men etter fjorårets investering/utbygging for nær 20 millioner kroner er 2019-budsjettet på 12 millioner kroner. Sysselsetter i år om lag 12 fulle årsverk, og eies av John Kristian og Jon Gisle Karlsen’s Arnøy Holding AS.